Lions er globale

Lions er globale

Lions Clubs International er en frivillig, verdensomspennende humanitær organisasjon som har vært «til tjeneste» i over 100 år.  Internasjonalt når vi ut til over 200 millioner mennesker gjennom våre aktiviteter og prosjekter. Når en katastrofe inntreffer, trår de lokale klubbene i det rammede området til med hjelpetiltak. Med et globalt nettverk av Lionsklubber i ryggen, og ikke minst, vårt handlekraftige internasjonale hjelpefond, LCIF, kan Lions raskt respondere i kriser. 

Utover katastrofehjelp og humanitær bistand, har Lions fem globale formål: diabetes, barnekreft, sult, miljø og syn. 

Lions er lokale

Lions er lokale

I Norge organiserer frivillige i Lions både landsdekkende og lokale aktiviteter for å hjelpe mennesker i inn- og utland. 

Medlemmene i norske Lionsklubber samler inn penger året rundt for å finansiere arbeidet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og vi er opptatt av at pengene skal nå helt frem til de som trenger hjelp. Alle innsamlede midler går til hjelpeaktiviteter, mens drift av organisasjonen finansieres gjennom medlemskontingent. 

Mesteparten av de innsamlede midler går tilbake til klubbens lokalsamfunn. Det er viktig at en Lionsklubb møter lokale behov, og bestemmer derfor selv hvilke tiltak de ønsker å støtte. Eksempler på lokale aktiviteter er forebyggende tiltak for barn og unge, støtte til personer med funksjonsnedsettelser, å gi en hjelpende hånd til vanskeligstilte familier eller å skape liv og røre på aldershjemmet.

Lionsklubbene har egne hjemmesider der du kan finne kontaktinformasjon.

Lions Norges aktiviteter i Norge

Innsamlede midler fra hele landet finansierer våre landsdekkende aktiviteter. 

Bli medlem

Internasjonal ungdomsutveksling i Norge

Lions har et internasjonalt leir- og utvekslingsprogram for ungdom i alderen 18 til 23 år. Hvert år møtes unge fra hele verden på leir, og de får oppleve vertslandets kultur og hverdagsliv gjennom opphold i en familie. I Norge arrangeres to-tre leire hver sommer.

Helsesportsuka i Tana

Helsesportsuka i Tana arrangeres årlig på sommeren i uke 32. "Uka" har som mål å samle personer med nedsatt funksjonsevne fra hele landet til helsefremmende aktiviteter – på alle plan – i et helt spesielt miljø. 

Søknadsfrist er 15. mai hvert år på eget søknadsskjema. 

Bli medlem
Bli medlem

Lions internasjonale fredsplakatkonkurranse

Lions Fredsplakatkonkurranse er en årlig, internasjonal tegnekonkurranse for barn mellom 11 og 13 år. Målet er å oppmuntre til refleksjon og kreativitet rundt fredstanken, og passer fint for markeringen av FN-dagen 24. oktober.

Lions Røde Fjær

Lions Røde Fjær er vår største landsomfattende innsamlingsaksjon og gjennomføres ca. hvert femte år. 
Bli medlem
Bli medlem

Lions Tulipanaksjon

Lions Tulipanaksjon er en årlig og landsomfattende innsamlingsaksjon til inntekt for forebyggende arbeid blant barn og unge.

Lions Førerhundskole

I 1966 ble Norges første førerhundskole etablert av Lionsklubbene Oslo/Slemdal og Eiksmarka. Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter leverer 12-15 hunder i året, som er omtrent en tredjedel av landets årlige behov. 
Bli medlem
Bli medlem

LCIFday - Lions Vaffeldag

Kjenner du duften av nystekte vafler lørdag 1. juni 2024 er det sannsynligvis lokale Lions som vil gi deg en smakfull opplevelse. La deg lokke til en uforpliktende prat med oss!

Denne dagen vil vi gjerne dele hvordan vi samarbeider globalt og spesielt hvordan vårt hjelpefond Lions Clubs International Foundation (LCIF) støtter prosjekter i alle land. Vi steker deilige vafler i hele landet for å få gode samtaler på gli! 

LCIFdagen er en internasjonal merkedag. I 2024 er det spesielt katastrofehjelp og hjelp til flyktninger som er i fokus. 

Mitt valg

«Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne»
Bli medlem
Bli medlem

Lions Miljødag

Lions og Leos møter miljøutfordringer på lokalt og globalt nivå ved å plante trær, organisere resirkulering, sørge for rent drikkevann, plukke søppel og rydde. En sunn planet er grunnleggende for trivsel for alle.

Lions Norges prosjekter i utlandet

Lions Norges arbeid i utlandet drives av Lions Aid Norway (LAN), som er en del av Lions Norge. I 2021 ble det vedtatt en ny strategi for vårt bærekraftige bistandsarbeid, i første omgang i Uganda.

Målet er å samle bistandsprosjekter i ett hovedprosjekt med fokus på en helhetlig landsbyutvikling. Vi skal fortsette arbeidet med øyehelse der vi rehabiliterer helsebygg, investerer i nytt utstyr og sørger for ytterligere opplæring ved de klinikkene vi allerede har bygget opp. Vi ønsker å inkludere diabetes-arbeid i prosjektene våre, vi vil fortsette å gi landsbyer rent vann (brønnboring), fortsette å gi vanskeligstilte barn skolegang (Lions Fadderbarnsordning) og investere i småskala landbruk. (Det kommer snart en egen hjemmeside for hovedprosjektet).

Bli medlem

Lions brønnprosjekt

«Vann er liv» – det er vi alle enige om. Men vi vet at ikke alle er så heldige som oss her i Norge. Vi kan bare skru på krana til springen, i Afrika går  kvinner og jenter bærende på digre jerry-kanner med vann. Enkel tilgang på rent vann gir mange fordeler, men kort oppsummert – en brønn gir bedre helse for alle , en tryggere hverdag for kvinner og jentene får mulighet til å gå på skole i stedet for å bruke timesvis hver dag på å hente vann.

En brønn er konkret gave, enkel å bygge, nesten vedlikeholdsfri og virker fra den dagen den står ferdig. Du kan bidra med å finansiere en brønn alene (65.000 kroner) eller gi et mindre beløp. Jo flere som bidrar, desto bedre - alle bidrag er med på å gi flere mennesker i Afrika en litt bedre hverdag. 

Lions Fadderbarn

Skolegang, uniform, bøker, måltider og noen ganger en seng er resultatet av 12 kroner kr pr dag som et fadderbarn koster. Vi garanterer at ditt navngitte fadderbarn blir tatt vare på, og du mottar rapport og brev fra barnet hvert år.
Bli medlem
Bli medlem

Orkester Norden

Orkester Norden er en sommerleir for unge nordiske og baltiske musikkstudenter

AIM – utveksling i Afrika

Aid In Meeting er et bistand- og kulturprogram for medlemmer av Lions Club Norge i alderen 20-30 år, eller som er medlem av Lions’ studentklubber. Aid In Meeting ønsker å fremme kunnskap om bistandsarbeid og styrke interkulturell forståelse blant norske ungdommer.
Bli medlem