I forbindelse med flytting av hjemmesiden vil enkelte dokumenter/innhold være utilgjengelig. Vi jobber for å få alt på plass.

Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Søk om midler fra Krisepakke 3 for frivilligheten

Søk om midler fra Krisepakke 3 for frivilligheten

Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene vedrørende covid-19-utbruddet.

Les mer
Nye hjemmesider for Lions!

Nye hjemmesider for Lions!

Lions.no er vårt digitale «hjem» der vi tar imot alle som oppsøker oss og alle medlemmer. Her viser vi hvem vi er, hva vi gjør og vi holder styr på hverandre. I dag 15. oktober har vi flyttet alle pakkenellikene våre inn i det romslige, spennende StyreWeb-huset.

Les mer
Kjøp strøsand fra Lions

Kjøp strøsand fra Lions

Kjøper du en sekk eller bøtte med sand fra Lions, er du klar for glatte tider! Flere Lionsklubber rundt om i landet har strøsand eller -singel som inntektsbringende aktivitet. Medlemmene stiller opp på dugnad og fyller opp sekker eller bøtter, som så selges gjennom lokale bensinstasjoner, butikker og andre salgsteder. Sanden er nyttig for deg, og Lions sørger for ar ditt bidrag går til noen som trenger en håndstrekning. Takk for din støtte!

Les mer
Delta på webinarer

Delta på webinarer

Covid-19 har endret hverdagen og arbeidslivet til oss alle. Lions Clubs International tilbyr nå opplæring og sosiale treff på nett.

Les mer