Kjøp en vaffel fra Lions i juni og støtt vårt internasjonale humanitære arbeid.

På den årlige LCIFday, som vi i Norge kaller Lions Vaffeldag, ønsker vi å formidle hva vi gjør internasjonalt og spesielt gjennom vårt hjelpefond Lions Clubs International Foundation (LCIF).

Lionsklubbene velger selv hvilken junidag de vil markere dette internasjonale arbeidet. Vær trygg på at lokale Lionsmedlemmer vil gi deg en smakfull opplevelse og informasjon om de gode prosjektene vi støtter. La deg lokke til en uforpliktende prat med oss!

I 2024 legger vi vekt på katastrofehjelp og humanitær hjelp til flyktninger. Du finner mer informasjon om dette på den europeiske hjemmesiden for LCIFDay. 

LCIF er en global stiftelse og fond som støtter prosjekter som Lionsklubber på alle verdenshjørner driver. Bidrag fra LCIF styrker det frivillige arbeidet og motiverer flere til å bidra, både til lokalsamfunn og globalt.

Siden LCIF startet i 1968 har LCIF bevilget mer enn 20 000 donasjoner på over 1,2 milliarder USD. Vi forbedrer helse og livskvalitet, styrker lokalsamfunn og støtter de som trenger det, lokalt og globalt. 

Våre globale fokusområder er katastrofehjelp, diabetes, syn, barnekreft og miljø.

Lenker

 

Aktiv

Støtt

Støtt vårt internasjonale hjelpearbeid gjennom LCIF!

Når du støtter LCIF er du med på å styrke hjelpeprosjekter over hele verden.

OBS. Når du bruker Vipps som betaling i denne donasjonsmodulen, går pengene direkte inn til regnskapsprogrammet. Derfor står det "Effektus". Vi kan forsikre deg om at det er helt i orden, hele beløpet går til formålet.

Takk for din støtte!

Aktiv

Støtt

Ansvarlig for innsamlingen

Pengene utbetales til:

Lions Norge

Orgnr.: 971 437 391

Lions Internationals globale fokusområder

Barnekreft: Vi jobber for å gi støtte til barn og familier som er rammet av barnekreft.

Diabetes: Vi jobber for å redusere forekomsten av diabetes og forbedre livskvaliteten for de som lever med diabetes.

Humanitær hjelp: Vi jobber med å identifisere behov og gi humanitær hjelp der det trengs mest.

Katastrofehjelp: Vi jobber for å møte umiddelbare behov og gi langsiktig støtte til lokalsamfunn ødelagt av naturkatastrofer.

Miljø: Vi jobber for å beskytte miljøet for å skape sunnere samfunn og en mer bærekraftig verden.

Sult: Vi jobber med å forbedre matsikkerhet og tilgang til næringsrik mat.

Syn: Vi jobber for å forhindre unødvendig blindhet og forbedre livskvaliteten for personer som er blinde eller synshemmede.

Ungdom: Vi jobber for å gi unge mennesker støtte til å ta positive valg, leve sunt og bli den neste store generasjonen empatiske ledere.
 

Hvordan håndterer LCIF dine penger?

LCIF finansierer humanitært arbeid gjennom personlige økonomiske gaver fra Lions-medlemmer og allmennheten.

Alle norske innsamlinger til LCIF føres på en norsk konto som LCIF disponerer.

Hundre prosent av donasjonen din til Lions Clubs International Foundation går deretter til et av følgende to globale fond:

"Empowering Service Fund", som støtter alle LCIF-områdene.

• "Disaster Relief Fund", øremerket katastrofehjelp.