LIONS FADDERBARN - BÆREKRAFTIG HJELP TIL SELVHJELP

Alle vil at barn skal gå på skolen og få mulighet til å forme sin egen fremtid og klare seg selv. Barn i vanskeligstilte familier i Uganda har sjelden mulighet til å gå på skole uten litt økonomisk hjelp.

Kan du bidra med 12 kroner per dag?

Både enkeltpersoner, Lionsklubber, bedrifter og andre organisasjoner kan bli en fadder i Lions Fadderbarn.  Et fadderskap koster 4200 kroner per år og beløpet dekker skolepenger, uniform, bøker, måltider og en seng på internat.  

Lions Norges fadderbarn er et samarbeidsprosjekt med stiftelsen Balikuddembe i Uganda. Balikuddembe er en organisasjon som ble startet av nordmannen Bjørn Simensen og drives av ham og hans familie. I dag jobber hans datter Helen Simensen fulltid med å finne de barna som trenger hjelp til skolegang. Hun besøker trengende familier og vurderer hvor mye familien trenger. Når barna blir tatt opp i programmet blir hvert enkelt barns behov og situasjon tatt hensyn til.

Målet er å få så mange vanskeligstilte barn som mulig til å fullføre skolegangen. Et barn med utdanning kan hjelpe sin familie og bidra til samfunnet. Over 300 barn er nå med i ordningen, men det er flere som har behov for hjelp.

Vi garanterer at ditt navngitte fadderbarn blir tatt vare på, og du mottar rapport og brev fra barnet hvert år. 

Du velger selv om du vil betale en gang i året, halvårlig eller månedlig.

Et fadderskap bør være en langsiktig forpliktelse slik at barna kan være trygge på at de kan fullføre videregående skole.

Men man kan også bidra til ordningen med enkeltbidrag eller bli en fast månedlig giver der du kan avslutte når som helst. Da har vi muligheten til å hjelpe enda flere med å fullføre sin utdanning. 

For spørsmål, ta kontakt med leder for Lions utenlandsarbeid Annette Pemmer: annette.pemmer@lions.no

Lions Fadderbarn

Lions Fadderbarn

Bli kjent med våre fadderbarn i Uganda

Bli kjent med våre fadderbarn i Uganda

I Uganda er det dessverre altfor mange barn som ikke får utdannelse fordi familien lever i fattigdom. Vil du gjøre en forskjell og gi barna en fremtid? Les nyhetsbrevet!

Les mer