Skolegang, uniform, bøker, måltider og noen ganger en seng er resultatet av de 10 kr pr dag som et fadderbarn koster. Vi garanterer at ditt navngitte fadderbarn blir tatt vare på, og du mottar rapport og brev fra barnet hvert år.

Lions Norges fadderbarn er et samarbeidsprosjekt med stiftelsen Balikuddembe i Uganda. Balikuddembe er en organisasjon som ble startet av nordmannen Bjørn Simensen og drives av ham og hans familie. I dag jobber hans datter Helen Simensen fulltid med å finne de barna som trenger hjelp til skolegang. Hun besøker trengende familier og vurderer hvor mye familien trenger. Når barna blir tatt opp i programmet blir hvert enkelt barns behov og situasjon tatt hensyn til.

Målet er å få så mange vanskeligstilte barn som mulig til å fullføre skolegangen. Et barn med utdanning kan hjelpe sin familie og bidra til samfunnet. Over 300 barn er nå med i ordningen, men det er flere som har behov for hjelp.

Både enkeltpersoner, Lionsklubber, bedrifter og andre organisasjoner kan bli en fadder. Et fadderskap koster 3600 kroner per år. Dette beløpet dekker skolepenger, uniform, bøker og et måltid mat på skolen. 

Du velger selv om du vil betale en gang i året, halvårlig eller månedlig.

Et fadderskap bør være en langsiktig forpliktelse slik at barna kan være trygge på at de kan fullføre videregående skole. 
Men man kan også bidra til ordningen med enkeltbidrag eller bli en fast månedlig giver der du kan avslutte når som helst. Da har vi muligheten til å hjelpe enda flere med å fullføre sin utdanning. 

For spørsmål, ta kontakt med leder for Lions utenlandsarbeid Anette Pemmer via kontaktskjema under.

Lions Fadderbarn

Lions Fadderbarn

Lions Norge
E-post post@lions.no
Postadresse

Ensjøveien 18
0661 OSLO

Org.nr.

971 437 391