Lions er medlem av innsamlingskontrollen.

Innsamlingskontrollen gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.
Dette gjøres i praksis gjennom Innsamlingsregisteret, der Lions har vært registrert siden 1996. 

Les mer på innsamlingskontrollens nettside