«Vann er liv» – det er vi alle enige om.

Men ikke alle er så heldige som oss her i Norge. Vi trenger ikke tenke på det engang. Rent vann er en selvfølge for oss. 

Lions vannprosjekt ble startet opp i 2007 etter et besøk i Uganda. Behovet for rent vann er så enormt, og mangelen gir ringvirkninger som påvirker hele samfunnet. Siden oppstarten har Lionsmedlemmer, klubber, soner og distrikter bidratt med over 160 brønner i Zambia og Uganda, men behovet er fortsatt stort.

Enkel og utrolig nyttig gave

Å gi en en brønn er konkret, det er en rimelig enkel sak å bygge, den krever lite vedlikehold og virker fra den dagen den står ferdig. Vedlikeholdet ivaretas av lokale brønnkomiteer når brønnen er levert.

Helse, utdanning og arbeid

I gjennomsnitt nyter 1000 mennesker godt av en enkelt brønn. Når folk i landsbyen får tilgang på rent vann får dette enkle tiltaket en lang rekke positive resultater, men kort oppsummert – en brønn gir bedre helse for alle. Det gir en tryggere hverdag for kvinnene, og jentene får mulighet til å gå på skole i stedet for å hente vann. En annen viktig ringvirkning er at langt flere kvinner får mer tid og muligheter til skaffe inntekter til familien. Dette er bærekraftig og langsiktig bistand. 

Brønnprosjektet har blitt veldig populært blant Lions i Norge, og alle kan bidra. Du kan finansiere en brønn alene, det koster ca. 65.000 kroner, eller bidra til en spleis med et mindre beløp.

Alle bidrag er med på å gi flere mennesker i Afrika et bedre liv!

Lions brønnprosjekt

Lions brønnprosjekt

Filmen under ble laget for noen år siden, men gir fortsatt en god forklaring på hvorfor rent vann er så viktig.

Kontonummer Lions brønnprosjekt: 9001 32 14106

IBAN: NO1690013214106 

SWIFT / BIC: SHEDNO22

Prosjektet organiseres av Lions Aid Norway med Ole R. Traasdahl, Lions Club Vågå som prosjektleder.