Frivillig arbeid er selve kjernen i Lions

Du som er interessert i frivillig arbeid i Lions er sannsynligvis en oppegående, engasjert og samfunnsinteressert person som ønsker å gjøre en innsats for andre. Om du er kvinne, mann, ung eller godt voksen, lav eller høy – dette er uvesentlig. Det som teller er at du vil bidra til å hjelpe andre, sammen med gode venner.

Kontakt
Ønsker du å snakke med noen om Lions? Send oss en melding så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende prat!

Gå til kontakt.

Internasjonal
Lions Clubs International er en frivillig, verdensomspennende humanitær organisasjon som har vært «til tjeneste» i over 100 år. Internasjonalt når vi ut til over 200 millioner mennesker gjennom våre aktiviteter og prosjekter. Våre viktigste globale formål er diabetes, barnekreft, sult, miljø og syn.

Les mer om Lions internasjonalt på lionsclubs.org

Felles verdigrunnlag
Lions forholder seg nøytrale i partipolitiske og religiøse spørsmål, og som medlem blir du en del av et globalt nettverk av "gode venner som vil hjelpe andre". Vi som allerede er bitt av «frivillighetsbasillen» har et dyptfølt ønske om å kunne gi tilbake til samfunnet. I Lions kan du gjøre dette på din måte. Du kan bidra lokalt, nasjonalt og internasjonalt med det du er god på. Kanskje lærer du noe nytt også?

Les mer om Lions etiske norm og mål

Prosjekter og aktiviteter
Her er noen eksempler på hvordan du kan bidra som frivillig i Lions:

  • Gjennom Lionsprogrammet Mitt Valg (lenke) får barn og unge utviklet livsferdigheter og styrket sin sosiale kompetanse.
  • Du kan være med på å arrangere noe hyggelig for de eldre der du bor og slik motvirke ensomhet.
  • Din innsats kan bety at flere barn og voksne med funksjonshemming får utviklet sitt potensial og nå sine mål. 
  • Du kan gjøre en forskjell for tusenvis gjennom fremtidsrettede og bærekraftige prosjekter i utviklingsland.
  • Kanskje du har en hjertesak du vil involvere flere i? Lions er åpen for alle forslag!

Les mer om vårt frivillige arbeid og prosjekter

To typer medlemskap
Lions tilbyr altså mange aktiviteter for deg som vil bidra til frivillig arbeid. Men først må du ta et valg. Vil du bli et tilknyttet medlem i Lions Club Norge eller vil du være et aktivt medlem i en klubb der du bor?

Jeg vil bidra som tilknyttet medlem

Som tilknyttet medlem i Lions Club Norge blir du med på noe helt nytt i Lions!

Du kan melde deg rett inn, men forplikter deg ikke til å delta på flere aktiviteter og møter enn du selv vil – du bidrar med det du kan. På sikt er tanken at du kan velge å motta invitasjoner til møter, seminarer, kurs og dugnader fra andre i Lions, og være en ekstra-ressurs for Lionsklubbene. 

Dette medlemskapet passer for deg som gjerne ikke har så mye tid til frivillig arbeid akkurat nå, men som gjerne vil støtte organisasjonen og holde kontakten. Som tilknyttet medlem får du også bli med på å forme det nye konseptet som allerede har vekket interesse hos Lions internasjonalt. Hvis du vil! 

Du betaler en startavgift (35 USD), internasjonal kontingent (43 USD) og en halv nasjonal kontingent for å være tilknyttet medlem i Lions Club Norge.  Du vil få tilsendt medlemsbladet LION to ganger i året, nyhetsbrev og annen aktuell informasjon.

Jeg er interessert i medlemskap en lokal klubb

En av pilarene for frivillig arbeid i Lions International er å styrke lokalsamfunn. De lokale klubbene er selve motoren i vår organisasjon. Lionsklubben er i høy grad autonom og bestemmer selv sine aktiviteter, og alle bidrar til fellesprogrammer og -prosjekter.

I en lokal Lionsklubb får være med å planlegge og arrangere møter, innsamlinger, prosjekter og dugnader. Du får også tilbud om  kurs og samlinger. Som aktivt medlem kan du være delegat for klubben på distriktsmøter, riksmøter og internasjonal convention. De fleste klubber har medlemsmøter en gang i måneden.

De aller fleste Lionsklubber i Norge er åpne for alle som ønsker å bli medlem.

I Norge har vi ca. 340 klubber med rundt 7800 medlemmer, kvinner og menn i alle aldre, og du finner oss i de fleste kommuner. Du kan fylle i skjemaet under så vil vi hjelpe deg med å spørre en lokal klubb. Du også ta direkte kontakt.
Her er kan du finne 
en klubb der du bor.