Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Aid in Meeting

Forsiden > Vårt arbeid > Aid in Meeting > Aid in Meeting rapport 2015
Aid in Meeting rapport 2015

Aid in Meeting rapport 2015

Dette er årets sluttrapport for bistands- og kulturutvekslingsprogrammet Aid in Meeting (AIM).

AIM er et nasjonalt prosjekt under Lions Norge som organiseres i samarbeid med de to studentklubbene Lions Club Trondheim Student (LCTS) og Lions Club Bergen Student (LCBS).

Hvert år siden 2007 har en delegasjon bestående av mellom 8 og 17 studenter reist til Uganda for å starte og følge opp småskala bistandsprosjekter. Formålet har vært å spre
informasjon og interesse for Lions internasjonale humanitære arbeid, samt utdanne unge ledere.

Årets delegasjon har bestått av 10 studenter fra Bergen og Trondheim som tilbragte fire uker i Afrika sommeren 2015. Årets AIM delegasjon skiller seg fra tidligere år ved at den er todelt:
fem studenter reiste til Uganda for å fortsette arbeidet med eksisterende prosjekter, mens de resterende fem var i Zambia for å starte opp nye prosjekter.

I forkant ble det utformet prosjektplaner og budsjetter i samarbeid med våre lokale partnere. Årets prosjekter består av Legal Aid, Youth Project, AiM-konferansen, og Fontes/prosjektgruppen. I denne rapporten foreligger evaluering av prosjektene, med forslag til endringer og forbedringer.