Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Vil du bli MD-GST koordinator for Lions Norge?
Vil du bli MD-GST koordinator for Lions Norge?

Vil du bli MD-GST koordinator for Lions Norge?

MD-GST er forkortelsen for nasjonal leder for Global Service Team.

GST er innført som egen funksjon av LCI i den hensikt å øke fokus på serviceaktiviteter og –prosjekter i Lions lokalt og globalt.

MD-GST skal følge opp at planer for humanitære aktiviteter og serviceprosjekter gjennomføres slik forutsatt av Lions Norge og i distriktene.Funksjonen inkluderer å vurdere prosjektkompetansen for de som skal gjennomføre aktivitetene og vurdere eventuelle tiltak for å forbedre det pågående arbeidet.

MD-GST har et overordnet ansvar for alle prosjekter som gjennomføres i regi Lions Norge (MD 104) og gjennomføringen av disse. Funksjonen har ikke ansvar for prosjekter og aktiviteter som er underlagt LAN.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

  • Skal følge opp at planlegging, godkjennelse og gjennomføring av prosjekter, aktiviteter og serviceprosjekter gjennomføres som forutsatt og i henhold til prosedyrer.
  • Skal gjennomføre de planer som ligger i langtidsplanen for MD 104 og vedtak gjort av RM eller GR.
  • Skal ha et tett samarbeide med de øvrige fagsjefene innen GAT teamet (MD-GLT, MD-GMT og LCIF-koordinator).
  • Skal i forbindelse med Lions Norges fagdager et møte med distriktenes service- og aktivitetsansvarlige (D-GST) for å diskutere, koordinere og samordne aktiviteter og serviceprosjekter i Lions Norge og i distriktene.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Erfaring med prosjektarbeid /lederarbeid
  • Har vært distriktsguvernør eller distrikts GST
  • God på kommunikasjon skriftlig og muntlig
  • Motivator
  • Bruker sosiale medier

Tiltredelse er 1. juli 2020.

Vervet har en varighet på tre år. Man kan sitte i flere perioder.

Som person er du strukturert og ryddig, er tydelig og motiverende.

Har du spørsmål til stillingen, vennligst ta kontakt med generalsekretær Hroar Thorsen 90165787 / hroar.thorsen@lions.no  

Søknad og Lions CV sendes til Lions Norge på e-post post@lions.no innen 18.11.2019 merk MD-GST