Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Vil du bli MD-GMT koordinator for Lions Norge?
Vil du bli MD-GMT koordinator for Lions Norge?

Photo by  Tim Marshall on  Unsplash

Vil du bli MD-GMT koordinator for Lions Norge?

MD-GMT er forkortelsen for nasjonal leder for Global Membership Team og har ansvar for medlemsarbeidet i Lions Norge.

MD-GMT leder det nasjonale GMT teamet som består av distriktenes GMTer. MD-GMT skal være en ressurs for distriktene i forhold til veiledning ved oppstart av nye klubber eller ved organiserte vervekampanjer.  

MD-GMT er en av de viktigste vervene i Lions Norge (MD104). MD-GMT er ansvarlig for klubb og medlemsutvikling i Lions Norge, det er du som skal jobbe med å inspirere klubber og medlemmer til å ivareta klubbmiljøet i den enkelte klubb. Uten medlemmer ingen klubber uten klubber ingen Lions. Ett positivt klubbmiljø er en av de viktigste faktorene for en klubbs vekst i aktiviteter og i antall medlemmer.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

  • Administrativt ansvarlig overfor Guvernørrådet (GR) med Guvernørrådets leder (GRL) som nærmeste overordnede.
  • Inngår i GAT (Global Action Team) i MD 104, og skal gjøre sitt for et aktivt og godt samspill med MD-GST, MD-GLT og MD-LCIF-kontakt.
  • Skal administrere arbeidet med å stifte og reorganisere Lionsklubber.
  • Skal også bistå i arbeidet med å få netto øking av medlemstallet i bestående klubber.
  • Skal delta aktivt i etablering av nye klubber.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Erfaring med prosjektarbeid /lederarbeid
  • Har vært distriktsguvernør eller distrikts GMT
  • Har god på kommunikasjonsevne skriftlig og muntlig
  • Kan være motivator
  • Bruker sosiale medier

Tiltredelse er 1. juli 2020.

Vervet har en varighet på tre år. Man kan sitte i flere perioder.

Som person er du strukturert, ryddig, tydelig og motiverende.

Har du spørsmål til stillingen, vennligst ta kontakt med generalsekretær Hroar Thorsen 90165787 / hroar.thorsen@lions.no  

Søknad og Lions CV sendes til Lions Norge på e-post post@lions.no innen 18.11.2019 Merk MD-GMT