Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Oversikt bistandsprosjekter - IR-katalog
Oversikt bistandsprosjekter - IR-katalog

Oversikt bistandsprosjekter - IR-katalog

Registrer klubbens/sonens/distriktets bistandsprosjekt og finn info om andres prosjekter i IR-katalogen!

IR-katalogen er en oversikt over de prosjektene distrikter, soner og klubber har utenfor Norge.

Stort eller lite - registrer ditt prosjekt! Ingen skal blande seg inn i klubbenes prioriteringer. Det vi ønsker å oppnå er at klubbene kan se hva andre driver med, klubber som ønsker å engasjere seg i utlandet kan kanskje støtte en annen klubb hvor prosjektet allerede er i gang og kanskje forsterke dette. En IR katalog vil slik vi ser det være en vinn/vinn situasjon for alle som driver utenlands. Her er det en flott anledning for klubber soner, distrikter å promotere akkurat det de driver med og kanskje få mer midler til disposisjon enn det klubben alene klarer å samle inn.

Per i dag vet ikke den ene klubben hva naboklubben driver med utenlands og kanskje heller ikke på distriktsnivå. Jeg håper at klubbene støtter opp om dette og registrerer sine prosjekter slik at vi kan få en samlet oversikt.

IR-katalogen finner du her: http://bit.ly/1IWfTBA

Kontakt

Kontakt leder for hjelpearbeid (MD IRC) for spørsmål om katalogen og prosjektene: Anette Pemmer: annettepemmer@hotmail.com 

Kontakt leder for IT,  om du har tekniske spørsmål: MD ITC <MD.ITC@lions.no>