Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Nominer din kandidat til Lions Tulipanpris og Lions Ungdomspris!
Nominer din kandidat til Lions Tulipanpris og Lions Ungdomspris!

Nominer din kandidat til Lions Tulipanpris og Lions Ungdomspris!

Kjenner du en person eller organisasjon som fortjener en oppmerksomhet for sin innsats for ungdom? Da bør klubben nominere vedkommende til Lions Tulipanpris eller Lions Ungdomspris. Send forslag på e-post innen 1. mars!

Prisene deles ut på Lions Riksmøte i Sarpsborg i mai 2016.

Tidligere nominerte kandidater som ikke rakk helt opp, kan gjerne nomineres på nytt! Send forslag på e-post innen 1. mars til Bjørn Zarbell, leder for forebyggende ungdomsarbeid (MD NAC). E-post: bjorn.zarbell@lions.no

Lions Tulipanpris
Lions Tulipanpris skal belønne enkeltpersoner eller organisasjoner som gjør en særlig innsats for barn og unge. Lionsmedlemmer og -klubber har forslagsrett til kandidater som må følge intensjonen bak programmet Det er mitt valg. Kandidatene må støtte de unge bla annet til

  • å ta ansvar
  • å fatte beslutninger
  • å kommunisere og arbeide sammen
  • å bli kjent med seg selv og øke egen selvtillit
  • å stå sammen mot vold
  • å sette seg mål
  • å ta vare på hverandre

Lions ungdomspris
Lions ungdomspris skal gis til en ungdom/eller en gruppe ungdommer som gjennom frivillig innsats i sitt lokalsamfunn har gjort en spesiell innsats for sine medmennesker. Prisen kan kun deles ut til ungdom mellom 16 og 21 år.

Forslagstiller må vedlegge en fyldig redegjørelse av kandidatens innsats.

Lions ungdomspris består av pengegave på 50.000,- samt diplom og prissymbol. Prisbeløpet skal tilfalle et prosjekt som prisvinneren er tilknyttet eller ønsker å støtte og disponeres i samråd med MDYC og forslagstiller.

Kostnaden vedrørende mottagers reise og opphold dekkes av ungdomskontoen.  I juryen sitter MD-NAC, Generalsekretær som representant fra Informasjonskomiteen samt en representant utnevnt av Guvernørrådet.