Min Lions LRF 2020 Nettbutikk
Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Kan Lionsklubber hjelpe flyktninger på akuttmottak?
Kan Lionsklubber hjelpe flyktninger på akuttmottak?

Medlemsnytt:

Kan Lionsklubber hjelpe flyktninger på akuttmottak?

Ved inngangen til 2016 er det blitt etablert 85 midlertidige akuttmottak fra Hammerfest i nord til Lindesnes i sør. Til sammen 13 880 flyktninger må huses i kortere eller lengre tid.

Intensjonen er at oppholdet på et akuttmottak skal være kort. Dette medfører at slike mottak ofte mangler tilbud til blant annet barn og ungdom. Kan Lionsklubbene bidra til å aktivisere denne gruppen? Lions har som kjent lang erfaring i arbeid rettet mot ungdom. Kan denne erfaringen brukes for å gjøre en usikker og ensformig hverdag lysere for en stor gruppe flyktninger? Hva kan vi gjøre?

De flyktningene jeg har snakket med etterlyser aktiviteter som kan gi de gode opplevelser og bedre dager i ventetiden. På bildet ser du Helle og Stefan Soos, medlemmer i Lions Club Fredrikstad Sorgenfri som har bidratt som frivillige ved akuttmottaket Ørmen i Fredrikstad siden i sommer. De har fått god kontakt med mange asylsøkere, blant annet Leo (19) og Mariar (45) fra Syria.

De fleste av oss har hørt statsminister Erna Solberg si at organisasjonene må være inkluderende. Under årets topplederkonferanse for frivilligheten var statsministeren tydelig på at nasjonen Norge ikke klarer det integreringsarbeidet vi står overfor hvis man tror at dette er en offentlig oppgave. Vi vet at kun 17 % av norske kommuner har en vedtatt frivillighetspolitikk. Her kan frivilligheten utfordre lokalpolitikerne f.eks når det gjelder integrering – på sikt.

Lionsmedlemmer jeg har snakket med som allerede er i kontakt med flyktninger på akuttmottak, forteller at aktiviteten kan være å invitere noen hjem på middag, ta de med til byen, eller et besøk på mottaket. Å opprette kontakt med idrettslag, eller andre som aktiviserer barn og ungdom i lokalsamfunnet. Det å dele nettverk i lokalsamfunnet er en god hjelp. Kanskje må noen kjøres for å kunne delta, men er det noe de fleste av oss  har erfaring med, så er det å kjøre barn til aktiviteter! Kanskje må vi bidra med noe utstyr til aktiviteten; det vil fort bli en samfunnsmessig ”lønnsom” investering. Hva med norskopplæring? De aller fleste ønsker å lære seg norsk, så motivasjonen på flyktningemottakene er klart tilstede. Her kan vi gjøre mye.

Som foreldre og besteforeldre vet Lionsmedlemmer at glade og tilfredse barn virker positivt inn på en hel familie. Fornøyde flyktningfamilier er vel det vi ønsker. Her kan vi legge grunnlaget for fremtidige Lions medlemmer hvis vi er åpne for dette. De vil gjerne gi noe tilbake og hjelpe til.

- Får flykningene delta og bidra i frivilligheten så kan det hjelpe dem å praktisere språk, få venner og bygge nettverk, sa den nye kulturministeren Linda Hofstad Helleland i sin innledning av paneldebatten på Topplederkonferansen 2016 forrige mandag. Se innslaget her:

Trykk på linken under for å bestille klær til et asylmottak via din lionsklubb.

https://www.lions.no/Engasjer-deg/Nyheter-og-aktiviteter/Vi-deler-ut-klaer-til-unge-asylsoekere

- Vi kan alle hjelpe en - det gjør en forskjell.

 

 

0 kommentarer

Ny kommentar