Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Statusrapport for prosjektet "De glemte barna"
Statusrapport for prosjektet "De glemte barna"

Gymtime på Safe Centeret

Statusrapport for prosjektet "De glemte barna"

Vårt senter for syriske flykningbarn i Libanon er i full sving. 

Senteret ble formelt åpnet i januar 2017 og innsamlingen fortsetter nå over hele landet. Vi har inngått en avtale om drift i to år.

Det formelle navnet er Community Center against Child Labour i Saadnayel. 

Senteret har fått en helt annen og viktigere rolle for omgivelsene enn den første modellen hadde. Dette fordi senteret er svært synlig i nærområdene på grunn av materialvalg, komfort og kvalitet. Det tiltrekker seg oppmerksomhet, og har hatt besøk av myndigheter og toppledelsen i ILO (internasjonale LO)- ledet av Guy Ryder. Ryder uttrykte under sitt besøk overraskelse over at Lions skulle være den første organisasjonen til å etablere et slikt senter, og at han var veldig imponert! Han sa også at vårt Safe Center var det mest komplette senteret i den arabiske verden.

Under sitt siste besøk fikk prosjektleder Morten Singsaas hilse på lærere og ledelsen av senteret. Hjelpeorganisasjonen Beyond (vår samarbeidspartner) bruker mye tid i leirene for å finne gode løsninger ved utvelgelse av barn. Det er flere barn og større behov enn de kan løse, og derfor må det samarbeides godt med de ulike leirene. Leirene har etterhvert utviklet en god indre justis, og dette er også viktig i samarbeid med Beyond. De aller fleste av lærerne og lederne ved senteret er syriske foreldre, foreldre som selv bor i leirene. Det er en overvekt av velutdannede flyktninger, foreldre som med god veiledning oppnår ny verdighet i sine liv ved at de bekler viktige funksjoner ved senteret.

Ved testing av barn i forhold til "inntak" på senteret satt Beyond plutselig med 140 barn som ikke fikk plass. Etter en del avveininger blir det satt i verk doble skift fra og med 3.april. Her fikk Morten gleden av å klippe snoren og åpne! Dette gir et livsviktig tilbud til 480 barn.

Beyond samarbeider tett med Ministry of Education, Ministry of Labour og Ministry of Public Health, og de kom i fellesskap frem til at en utvidelse var nødvendig. Vi er fortsatt litt usikker på hva dette vil bety for oss. Avtalen vår regulerer drift for 200 barn, og driftskostnadene med 2 skift vil blir høyere. Det kan også medføre behov for å føre opp to nye bygninger, uten at det er tatt noen beslutning om dette. Dette får vi komme tilbake til.

Hva skjer etter to år når vår avtale utløper? Dersom det blir fred i Syria vil det bety at flyktningene vender hjem for å bygge opp landet sitt. Det er derfor vanskelig å si noe nå om hva som vil skje såpass langt frem i tid, så dette er også noe vi må avvente.

Unicef som samarbeidsparter for Beyond er i ferd med å fases ut (da støtten fra Unicef nå sentraliserer gjennom Libanesiske myndigheter). For å tilpasse seg dette har Beyond reorganisert sin virksomhet og drifter nå 25 Safe Center (mot ca 100). Dette for å ha kontroll og å kunne drive organisasjonen og hjelpen slik de mener de faglig og pedagogisk leverer best mulig tjenester overfor myndighetene. Redd Barna (Save the Children) og ILO er også viktige samarbeidspartnere for Beyond, som innebærer en økonomisk trygghet og forutsigbarhet for organisasjonen. Kampen mot barnearbeid sikrer internasjonal aksept. 

Det viktigste for Beyond fremover er at deres virksomhet blir en del av en "National Action Plan" for Libanon. Det vil være styrende for hvordan utvikler og utvider sin virksomhet. Dette arbeidet er helt i startfasen.

Senteret er ikke et prosjekt for Beyond, men et viktig senter for samfunnet. Slik senteret er mottatt, både blant barn, foreldre og myndigheter fremstår senteret som et svært viktig element i det å bygge verdighet for mange i nød.

Senteret betyr mye for rehabilitering og utvikling av barn og voksne, og det viser seg allerede at lokalsamfunnet verner om det nye senteret sitt. Som Maria Khayat Assi, CEO hos Beyond, uttrykte:

" Det at dere kommer på besøk, viser at dere bryr dere. De ansatte vet hvem dere er og hvor dere kommer fra. Dere kommer ikke fra nabolaget. Dere kommer fra et sted langt borte, men dere viser godhet. Barna kjenner dere igjen, og dere gir gode følelser. Dere betyr verdighet"

Ta med dere disse ordene i det videre arbeidet for å samle inn penger!

Vi nærmer oss mål - men mangler fortsatt noen kroner! Og om vi skulle komme i en situasjon der vi har for mye penger er det garantert noen hull som kan fylles.

Bidra til "De glemte barna"

Les mer om hvordan du kan hjelpe syriske flykningbarn med skolegang, legehjelp og lekemuligheter i trygge omgivelser her: De glemte barna - støtt syriske flyktningbarn i Libanon