Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Lions om forslag til statsbudsjett 2016
Lions om forslag til statsbudsjett 2016

Lions om forslag til statsbudsjett 2016

Regjeringen Solberg har lagt frem forslag til Statsbudsjett for 2016. Lions Norge setter pris på at Regjeringen ikke anser frivilligheten som et supplement til offentlig virksomhet, men som en grunnleggende del av menneskers liv og virke og en forutsetning for et godt samfunn. 

Regjeringen la i desember 2014 fram en Frivillighetserklæring. Erklæringen legger rammene for dialog og samspill med frivilligheten uavhengig av departement, direktorat eller etat, og skal bidra til en helhetlig frivillighetspolitikk. Slik vi ser det er Frivillighetserklæringen er et uttrykk for Regjeringens anerkjennelse av frivillig sektor og et rammeverk for et sterkt og godt videre samspill med sektoren. Sett i lys av dette mener vi at dagens Statsbudsjett gir et løft for frivilligheten som vi har tro på.

 - Vi må styrke frivillig sektor, og regjeringen lanserer i dag flere gode grep for dette i Statsbudsjettet sier generalsekretær i Lions Norge, Heidi Lill M. Oppegaard.

Kort oversikt over de viktigste budsjettforslagene for frivillig sektor

  • Regjeringen fremmer forslag om en økning på 60 millioner kroner til merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner som gir en samlet bevilgning på 1,3 milliarder kroner i 2016. Kulturminister Thorhild Widvey påpeker at økningen er i tråd med regjeringens ønske om å gi frivilligheten større rom til selv å prioritere.
  • Regjeringen foreslår videre å fjerne årsavgiften til Frivillighetsregisteret fra 2016, slik at det blir gratis for frivillige organisasjoner å være registrert i Frivillighetsregisteret.
  • Fra 2016 tilfaller herreløs arv frivilligheten. Pengene skal forvaltes av LNU. (LNU er en paraplyorganisasjon for norske barne- og ungdomsorganisasjoner). Beløpet for 2016 er drøyt 12 millioner kroner.
  • Regjeringen har foreslått å sette av 6 millioner kroner til å styrke rekrutteringen til de frivillige organisasjonene. Midlene skal brukes på en kampanje for å fremme sosialt felleskap, inkluderende møteplasser og deltakelse i alle typer frivillige organisasjoner i lokalsamfunn over hele landet.
  • Vi synes det er synd at ambassaden i Zambia foreslås legges ned. Vi har hatt svært god nytte av den gode kontakten med ambassaden i forbindelse med vårt øyehelseprosjekt i landet.