Helsesportsuka i Tana

Lions Club Tana og Nesseby arrangerer i august hvert år en aktiv og artig uke for personer med ulike funksjonsnedsettelser, Helsesportsuka i Tana (HSU). Både deltagere og frivillige kommer fra hele landet. Målet med HSU er å knytte kontakter mellom mennesker, særlig de som har få aktivitetstilbud i sitt nærmiljø. 

Les mer på hjemmesiden til Helsesportsuka i Tana

Detaljer

Dato søndag 04. august 2024
lørdag 10. august 2024
Kalender Kalender hjemmeside

Sted

Navn Tana videregående skole
Adresse
Birkelund 44
9845 TANA