Helsesportsuka i Tana- AVLYST

Lions Club Tana og Nesseby arrangerer i august hvert år en aktiv og artig uke for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Helsesportsuka i Tana (HSU) har deltagere og frivillige fra hele landet og tilbyr helsefremmende aktiviteter. Målet er å knytte kontakter mellom mennesker, særlig de som har få aktivitetstilbud i sitt nærmiljø. Vi håper å kunne bidra til at deltagerne lettere skal kunne akseptere sin situasjon, bryte ut av en isolert tilværelse og få få kraft til å tro på seg selv og sin fremtid.

Mer informasjon og søknadsskjema, se hjemmesiden til Helsesportsuka i Tana

Detaljer

Dato mandag 02. august 2021
mandag 09. august 2021
Kalender Kalender hjemmeside

Sted

Navn Tana videregående skole
Adresse
Birkelund 44
9845 TANA