Vi gir oss aldri!

Publisert av Henning Cook den 09.03.21.

Vi gir oss aldri!

Tittelen er skrevet med inspirasjon fra Gustav, («Det muliges kunst», Beitostølen Helsesportsenters 50-årsbok), og hvor hans historie ble skrevet om i kapittelet «Jeg gir meg aldri!». Gustav ble kjent fordi hans mor ikke kunne akseptere at hennes sønn, som har cerebral parese, ble tråkket ned av voksne utålmodige skiløpere i februar 2019, fordi han ikke kom raskt nok opp etter fall i løypa eller fall på «feil sted». Gustavs eneste ønske var å være like aktiv som sine funksjonsfriske jevnaldrende. Gustavs livsmotto, «Jeg gir meg aldri!», ble forsterket etter to opphold på Beitostølen Helsesportsenter (BHSS). Gustav er en av mange brukere som har vært på institusjonen og hvor alle blir veiledet under BHSS´s motto «Aktivitet og deltakelse gjennom livet». Vi gir oss heller aldri når det kommer til å få gjennomført en ny LRF-aksjon. Det er kun tidspunktet som endres – nok en gang.

I skrivende stund herjer fortsatt pandemien, men vi vet at dette positivt vil endres i 2021. Vaksinene vil sørge for det. Da situasjonen er som den er har Hovedkomiteen (HK) i LRF blitt enige om følgende og som fikk sin støtte fra Guvernørrådet;   

         Aksjonen LRF

         Aksjonen heter naturligvis fortsatt Lions Røde Fjær (LRF), men vi har fjernet 2020. Se vedlagte logo

         Hovedinnsamling – innspurten

         Som dere alle vet har aksjonen pågått lenge og det skjer positive ting i disse dager som for eksempel at det avholdes digitale møter i klubbene og at flere klubber har vedtatt å donere poter til aksjonen med ulike beløp. Vi har stor tro på og et ønske om at dette fortsetter

         Den 20. november 2021 starter innspurten av LRF og den varer til Ridderuka i 2022. Da overrekkes gaven fra Lions til BHSS.

         20. november vil BHSS markere sin 50 + 1 årsdag. Dagen vil blant annet ha en aktivitet som markerer starten på innspurten av LRF-aksjonen

         Beitosprinten (åpningsrennet på Beistostølen) – er også samme helg og da planlegger vi å markere LRF

         Para-VM på Lillehammer/Hafjell – 12. – 23. januar 2022

         BHSS har inngått en samarbeidsavtale med Para-VM, som også vil involvere Lions og LRF. Lions er invitert til å være frivillige. 

         Bøsseinnsamling 11. – 13. februar 2022

         Her satser vi både på tradisjonell bøsseinnsamling og også digitale bøsser

         Ridderrennet – 19. mars 2022

         Aksjonen avsluttes med gaveoverrekkelse til BHSS fra Lions

         Riksmøte 2022

         Aksjonen fremlegger en foreløpig rapport til Riksmøte i 2022 med en endelig rapport til Riksmøte i 2023

Aktiviteter frem til 20. november

HK vil i perioden frem til 20. november utvikle og publisere informasjonsaktiviteter til klubber og medlemmer. Dette er blant flere viktige aktiviteter i en verktøykasse for alle som er og skal involveres i LRF.

 

Gå også inn på vår nye og reviderte nettside; lrf.no.

 

         «En fjær i hatten»

         HK´s nye prosjekt «En fjær i hatten», som ledes av Helene Steindal, har til hensikt å utfordre ordførere/kommuner til å sette fokus på mennesker med funksjonsnedsettelser og gi dem kunnskap om hva BHSS bidrar med for å kunne være aktive og deltakende i samfunnet. Kommunenes involvering vil gi dem en fjær i hatten. Det vil komme mer informasjon om prosjektet senere og ikke minst hvordan klubbene kan engasjere seg i dette

         Salgsteams til næringslivet

         HK innser at næringslivet er en viktig bidragsyter til aksjonen. HK jobber med å få opprettet et salgsteam av dedikerte medlemmer som selger næringslivspakker. Salget gir en provisjon til klubbens aktivitetskasse med 5 % av netto overskudd. Næringslivspakkene utvikles av HK

         Verktøykasse for klubbene

         HK jobber med innholdet av en verktøykasse som kan benyttes i arbeidet med LRF. Noe av det vi jobber med er:

         Revidert årshjul til klubbene

         Forslag til markedsføringsplan

         Forhåndsproduserte pressemeldinger til forskjellige aktiviteter

         Mulige og aktuelle digitale innsamlingsløsninger (også digitale bøsser)

         Hvordan kan LRF være en del av andre aktiviteter/innsamlinger, som julemarkeder, lotterier, konserter, morsdag/farsdag, messer, kunstutstillinger, bokmarkeder, seminarer og ikke minst juleaksjonen 2021

         Forslag til e-postkampanjer

         Forslag til mulige samarbeidspartnere

         Mal på aktuelle salgsbrev

         Nasjonale og lokale arrangementer 

         Hvordan gjøre aktiv bruk av QR kode – til informasjon

         Hvordan skaffe bøssebærere

         Presentasjon til næringslivet

         Med mer

 

Tross utsettelse av aksjonen er det ingen tvil om at innsamlingsmålet står fast. Vi skal samle inn 50 millioner kroner til BHSS, og hvor de innsamlede pengene skal gå til et nytt familie- og kompetansehus.

 

Når grunnleggeren av BHSS, Erling Stordahl, hadde de største og vanskeligste utfordringene i livet, hadde han en ukuelig tro på at store ting ville komme til å skje og et ufravikelig søkelys på å se muligheter fremfor begrensninger. Denne grunnfilosofien har levd hos BHSS i 50 år og er fortsatt bærende prinsipp for virksomheten.  Jeg ønsker at vi alle skal etterleve også denne filosofien for LRF. Da vil vi komme i mål ved at jobber godt sammen.

Nok en gang, og som alltid, minner jeg om at det er fullt mulig å komme med bidrag til LRF ved å vippse et beløp til nummeret 577237.  Alle bidrag, store som små, er viktige og øker nå vårt økonomiske mål i løpet av vinteren 2022.

Ønsker dere alle gode dager i møte med lysere tider på alle plan.