Svein Berntsen som kandidat til verdenspresident

Svein Berntsen som kandidat til verdenspresident

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 02.08.19. Oppdatert 16.09.20.

Det var rundt 30 medlemmer som hadde møtt opp på  Quality-hotellet på Gardermoen for det ekstraordinære riksmøtet 1. august. Det var kun en sak på agendaen - å støtte Sveins kandidatur som verdenspresident.

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt:

MD 104 Lions Norge nominerer PID Svein Berntsen, LC Askøy, til kandidat som 3. visepresident i LCI. Denne nominasjonen har en varighet på 3 år. Riksmøtet gir Guvernørrådet v/ Guvernørrådsleder i samarbeid med administrasjonen ved Generalsekretær tillatelse til å innlevere de formelle skjemaer i denne forbindelse, samt følge opp saken videre til det beste for Lions Norge.

Guvernørrådsleder Bjørn Zarbell ledet møtet, og slapp raskt til den tidligere internasjonale direktøren. Svein redegjorde grundig for valgsystemet i Lions Clubs International og det politiske bakteppet som kan virke noe komplisert for oss her hjemme. Noe forenklet er det slik at verdenspresidenten velges fra de ulike konstitusjonelle områdene etter tur, og at omstendigheter i dette puslespillet nå gir en åpning for en kandidat fra Norge.

Det er mange hensyn som må tas før en endelig «endorsement» (støtteerklæring) blir gitt til en kandidat av det internasjonale styret, men Svein har allerede blitt oppfordret av sentrale personer i LCI til å stille som kandidat, noe som gir mye tyngde i prosessen.

Svein innrømmet at tidspunktet, at denne åpningen kom akkurat nå, er avgjørende for sitt kandidatur. Ettersom vervet krever fem års forpliktelse, mener han at det er nå eller aldri på grunn av hans alder (Svein har nettopp fylt 70 år).

Svein fortalte også om sine gode erfaringer med å jobbe i og for det internasjonale styret de siste fem årene. Han la særlig vekt på jobben med strategiplanen LCI Forward, og rådgiverrollen for sittende president Gudrun Yngvadottir det siste året.

Flere av de fremmøtte gikk på talerstolen, ikke for å så tvil om Sveins kandidatur, men for å påpeke hvor positivt dette kan bli for Lions Norge hvis vi klarer å se og bruke mulighetene. 

Hvis dette går rett vei, vil Svein sannsynligvis stille til valg som 3. visepresident allerede på den internasjonale kongressen (Convention) i Singapore i 2020. Neste steg i denne prosessen får vi høre mer om tidligst i oktober, men alt tyder på vi har et spennende år foran oss! 

Lykke til, Svein!