Statlige tilskudd til Mitt Valg kurs

Statlige tilskudd til Mitt Valg kurs

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 19.04.21.

Barn og unge er blant de som rammes hardest av koronatiltakene. Barnehageansatte, lærere og trenere gjør en fantastisk jobb, og risikerer egen helse, for å tilby et best mulig tilbud for dem. Nå ser vi fremover mot lyset i enden av tunnelen. Vi skal tilbake til «normale tider», til en hverdag

der vi igjen kan være sosiale, leke, smile og gi klemmer.

Pandemien har pågått så lenge at det å returnere til normalen blir en omstilling i seg selv. Derfor er behovet for Mitt Valg større enn noen gang. Trenere, barnehageansatte, lærere og andre som jobber med barn og unge, vil ha stort utbytte av Mitt Valg kurs og ferdige programmer i sosial og emosjonell kompetanse i den kommende tiden.

Støtte fra Helsedirektoratet gir ny finansieringsmodell

Stiftelsen Det er mitt valg har besluttet at egenandelen til Lionsklubben og barnehagen/skolen/idrettslaget halveres.

Den nye prismodellen gjelder for grunnpakkene med modul 1,2 og 3, med gjennomføring i perioden 1. august 2021 til 20. desember 2021. Det er en forutsetning at det tegnes en treårig avtale.

MITT VALG-programmene får nå en firedelt finansieringsmodell der en tredjedel dekkes av Helsedirektoratet, en tredjedel dekkes av Tulipanfondet, én sjettedel dekkes av den lokale Lions-klubben og én sjettedel dekkes av skolen, barnehagen eller idrettslaget som skal ha kurset. 

Hvis man gjør modul 1 og 2 på samme dag blir prisfordelingen slik:

  • Tulipanfondet – 15 000,-
  • Helsedirektoratet – 15 000,-
  • Lokal Lions-klubb – 7 500,-
  • Barnehage / skole / idrettslag – 7 500,-

Hvis man gjør modul 1 og 2 på ulike dager blir prisfordelingen slik:

  • Tulipanfondet – 17 000,-
  • Helsedirektoratet – 17 000,-
  • Lokal Lions-klubb – 8 500,-
  • Barnehage / skole / idrettslag – 8 500,-

Dette betyr at kostnadene for Lions Tulipanfond ikke blir endret. For å opprettholde dagens nivå på kursvirksomheten trenger fondet like stort tilskudd fra Lionsklubber gjennom Lions Tulipanaksjon eller andre innbetalinger.