Slik hjelper Lions i Ukraina-krisen

Slik hjelper Lions i Ukraina-krisen

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 16.03.22. Oppdatert 16.05.22.

Krisen i Ukraina forverres fra dag til dag, og Europa står foran store utfordringer som kan bli langvarige. Samtidig opplever vi en bølge av positiv solidaritet og gavmildhet.

Siden krigen Lions Norge har per15. mai 2022 bidratt med 3.519.462,40 kroner.

Internasjonalt samarbeid

Lions i mange lang organiserer nå innsamlinger til Ukraina. Alle midler som innbetales til Lions Norges katastrofefond blir videreformidlet til LCIF, vårt internasjonale hjelpefond. Disse midlene vil gå uavkortet til formålet.

For å sikre at riktig hjelp kommer frem til riktig sted, har Lions International organisert en egen internasjonal komite for å koordinere innsatsen, ledet av Paul Steel ved hovedkontoret i Oak Brook, USA. Gruppen har i oppgave å sikre informasjon ut og koordinere aktiviteter.

Nødhjelp og langsiktighet

Lions International oppfordrer sterkt medlemmer og klubber til å la all hjelp gå via LCIF, og ikke til andre humanitære organisasjoner. Man ser dessverre at private, velmente initiativ ikke alltid fører frem.

LCIF har to perspektiv på hvordan Lions skal bidra til den humanitære krisen – øyeblikkelig nødhjelp gjennom anskaffelse og distribusjon av mat, vann medisiner med mer,  og en langtidsplan for gjenoppbygging. Dette har LCIF god erfaring med fra andre katastrofer, slik som ved jordskjelvene i Japan og Haiti.

Støtter lokale tiltak

Det er opprettet et eget grant på USD 15.000 som er mulig å søke på for Lionsklubber i land som har mottatt mer enn 100 ukrainske flyktninger. Disse tilskuddene har en rask behandlings- og utbetalingstid og man kan søke flere ganger. Her kan også norske Lionsklubber søke.

LCIF gir støtte (Grants) til Lions som støtter ukrainske flyktninger so har krysset grensen. Lions i Ukraina har også mottatt støtte for å kunne møte krisiske behov blant de som fortsatt er igjen i landet. Innsamlede midler bidrar til at Lions kan kjøpe inn nødvendige ting som  mat, klær, hygieneartikler, soveposer og medisiner.

Så langt (mai 2022) har LCIF bevilget 34 LCIF grants på totalt US$1,138,260, tilsvarende ca 11,3 millioner kroner.

Ressurssenter

For fortløpende informasjon om det som gjøres, og bilder om bistand som blir gitt, se LCIF sin egen side om Ukraina, denne vil bli oppdatert daglig. Bildene kan brukes i sosiale medier. Det er bilder som tar hensyn til ofre og fokuserer på service som vi gir: 

Facebook:

Det er opprettet en gruppe som oppdateres hele tiden av de som jobber med tiltak for de som er rammet: Lions for Ukraine

Slik gir du

  • VIPPS: #617792
  • Bankkonto: 9001 23 04381. Lions katastrofefond.
    (For Lionsklubber - husk din klubbs KID-nummer ved innbetaling). 
    Alle midler som innbetales til Lions katastrofefond frem til 1. mai øremerkes Ukraina.