Søk om støtte til tulipandagen - Lionsdagen

Søk om støtte til tulipandagen - Lionsdagen

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 13.10.21. Oppdatert 15.10.21.

2022 er utnevnt som Frivillighetens år. Søk om støtte til klubbens arrangement på «Vår dag» 30. april 2022.

Fristen for å søke er 17. oktober 2021.

Oppdatert 15.10: Det vil bli mulig å søke i januar/februar 2022, men Frivillighet Norge kan ikke garantere at søknaden blir ferdig behandlet innen april.

Søknadsporten finner du her: https://vardag.smapply.io/

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!

Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Det skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer.

Sentralleddet for de frivillige organisasjonene er invitert til å sette av en dag i kalenderen som «Vår dag». Lions Norge har registrert lørdag 30 april, dagen for Lions Tulipanaksjon, som «Vår dag», ettersom denne dagen er perfekt for å vise frem vårt formål og aktiviteter.

Klubben marker akkurat slik dere selv ønsker. Om dere inviterer til gatefest, har åpen hall-dag, har stands på det lokale bytorget, går fra dør-til-dør, arrangerer en konsert eller et show, inviterer med på natursti, setter opp en teltleir, arrangerer martnan, osv. Dere bestemmer hva dere vil bruke dagen til - det er bare fantasien som begrenser dere. Det viktige er at dere skal vise frem hvem og hva Lions er, og hva dere bidrar med i lokalsamfunnet.

Sparebankstiftelsen DNB støtter «Vår Dag» kampanjen med totalt 5 millioner kroner.

Her er de viktigste punktene i støtteordningen:

  • Lokallaget eller foreningen som søker må tilhøre en sentral organisasjon som har valgt seg sin VÅR DAG, være en organisasjon uten lokale ledd, eller være en frivilligsentral.
  • Søker kan søke om opptil 25 000 NOK i støtte
  • Arrangementet det søkes om støtte for må være et VÅR DAG-arrangement
  • Arrangementet må være et samarbeid mellom to eller flere foreninger, støttespillere eller kommunale aktører. Det er ikke noe krav til økonomisk støtte fra samarbeidspartner.
  • Arrangementet må inkludere barn og unge som en av målgruppene
  • Arrangementet må foregå i første halvdel av 2022. Hvis deres VÅR DAG foregår i andre halvdel av året, vil støtteordningen åpne for deres arrangement senere.

Slik søker du

Gå til hjemmesiden frivillighetensar.no og start søknaden med å registrere en bruker i søknadsportalen. Du må legge inn både en søknadstekst og et budsjett for arrangementet før du kan sende inn søknaden.

Vi gleder oss til å se en fantastisk markering av frivilligheten denne dagen og at organisasjonen får en boost i medlemsrekrutteringen!