Nytt fra hovedkomiteen LRF september

Nytt fra hovedkomiteen LRF september

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 03.09.21. Oppdatert 09.09.21.

Bildet du ser er fra en hyggelig prat som undertegnede hadde med stortingspresident Tone Trøen.

Etter fem dager med stand på Arendalsuka, for både Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) og Lions Norge, kunne vi oppsummere med at vi fikk med oss mange fine og viktige møter med mennesker i alle aldre. 

Mange kjenner til Lions, men færre kjenner til Beitostølen Helsesportsenter. Siden oppstarten i 1970 har over 30 000 mennesker fått et tilbud og opphold på senteret. De som kjenner til BHSS vet hvilken fantastisk institusjon dette er. Vi møtte flere mennesker som ikke kunne få fullrost BHSS nok. En pappa som nettopp hadde hatt sønnen på opphold, var både rørt og entusiastisk for hva tiden på BHSS hadde gjort for hans sønn.

Spesielt barn og unge hadde liten kjennskap til hvilket tilbud BHSS gir i form av re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Da noen av dem fikk prøve ut hjelpemidler, fikk de både innsikt og forståelse for BHSS, i tillegg til informasjon om hvorfor vi skal gjennomføre Lions Røde Fjær. Dette betyr at bedre innsikt og forståelse for hva BHSS gjør for hvem, jo større sannsynlighet har vi for å lykkes med vår aksjon. Derfor må vi alle være gode ambassadører for BHSS og aksjonen Lions Røde Fjær. Vi må møte mennesker!

Besøk av Lions på Beitostølen Helsesportsenter

BHSS er svært positive til å ta imot besøk fra Lions-klubber eller grupper med Lions medlemmer. Flere klubber var på besøk i tiden fra mai i 2018 og frem til senteret måtte stenge for denne muligheten på grunn av smittevernhensyn knyttet til pandemien. Noen Lions klubber hadde meldt sin ankomst i løpet av 2020. Disse besøkene ble dessverre avlyst, men nå er muligheten for å ta opp igjen slike besøk.

Dersom gjeldende smittevernregler tillater det, vil BHSS fra slutten av august være klare til å ta imot besøk. Et besøk til BHSS vil bestå av omvisning ute og inne (hvis det er mulig), informasjon om senteret og senterets drift, og informasjon om Lions Røde Fjær. I tillegg vil det være mulig med servering av kaffe og kake. Utprøving av enkelte aktivitetshjelpemidler, som i «Mestringspakka» kan være mulig, men må i tilfelle avtales direkte.

Et besøk varer fra 1,5 til 2 timer. Selve besøket på BHSS, med servering, er kostnadsfritt for Lions medlemmene.

De klubbene som har vært på besøk sier de har fått et helt annet forhold til BHSS og Lions Røde Fjær. Igjen beviser dette at god informasjon om BHSS og aksjonen gir viktig innsikt for dem som besøker institusjonen. Det bidrar til at Lions medlemmer kan få et enda bedre utgangspunkt for å gjøre en solid jobb for vår felles aksjon.

Dersom dere ønsker et besøk på Beitostølen Helsesportsenter tar dere kontakt med Tor Erik Heyerdahl Nyquist, torerik.nyquist@bhss.no,  for nærmere informasjon og avtale.

Poteveggen

Så langt er det 21 klubber som har donert en pote til aksjonen. Samlet utgjør donasjonene i underkant av 1,4 millioner kroner. I tillegg er det 60 klubber som – til nå – har bidratt med mindre beløp. Flere donasjoner kan komme fra de samme klubbene, som da kan kvalifisere til en pote. Tar vi en snittsum på de som så langt har bidratt med en pote, er det i overkant av 60 000 kroner per klubb.  Samlet har Lions i underkant av 400 klubber. Hvis alle har en ambisjon om å gi en pote, vil summen av alle potene bli helt fantastisk. Da vil vi få en særdeles flott potevegg på BHSS, og hvor Lionsklubbene vil sette skikkelig spor etter seg.

Frem til 1. februar 2022 vil alle bidrag til aksjonen være donasjoner, som en pote til poteveggen. Etter nevnte dato vil det være mest oppmerksomhet relatert til bøsseinnsamlingen 11. – 13. februar 2022.

Økonomi

Vi vet at alle at innsamlingsmålet er 50 millioner kroner. Klubbene kan bidra til LRF-kontoen på to måter; innbetalinger til bankkonto 9001 23 04330 eller via VIPPS, og da benytte klubbens egne LRF VIPPS nummer. Søk på VIPPS med LRF + klubbnavnet. Alle bidrag, store som små, er viktige og øker sannsynligheten for vårt økonomiske mål i løpet av vinteren 2022.

Benytt også muligheten av å lage dine egne innsamlingsaksjoner. Enten det er på Facebook eller på Spleis. Logg deg inn på https://www.spleis.no/org/8247 for å starte en aksjon.

Vibeke publiserer «glad-saker»
Send Vibeke bilder og en kort tekst om en aktuell utstilling, lotteri, konsert eller andre aktiviteter dere har gjennomført eller planlegger. Da skriver hun om det på nettsiden vår, på Facebook og i andre aktuelle kanaler. «Glad-saker» om hva medlemmene og klubbene i Lions Norge får til er alltid godt lesestoff og kan være til inspirasjon. Send til vibeke.aasland@lions.no.

Ha en fin og spennende høst!