Nye fem år med kongelig beskytterskap

Nye fem år med kongelig beskytterskap

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 09.12.20.

Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff.

Lions Norge søkte om forlengelse av kongelig beskytterskap i juni 2020. Beskytterskapet vil gjelde fra 1.januar 2021 til og med 31. desember 2025. 

I et brev fra Slottet datert 2. desember meddeles at H.M.Kongen fortsatt ønsker å være beskytter for Lions Norge.  

Lions Norge har hatt H.M.Kongen som sin høye beskytter siden 1958 som på den tiden var kronprins. Han har vært viktig for Lions gjennom både ord og gjerning. Det er fortsatt noen som husker at han åpnet Beitostølen Helsesportsenter i i 1970 (etter Lions Røde Fjær-aksjonen i 1966) og Evenes-senteret (etter Lions Røde Fjær 1986). Han deltok også på 100 års feiringen til Lions Clubs International i 2017. 

Ole Tamlag, guvernørrådsleder i Lions Norge, er svært takknemlig for at H.M.Kongen anerkjenner Lions frivillige arbeid gjennom sitt beskytterskap. 

- H.M.Kongen er et forbilde med sin klokskap, og hans anerkjennelse er en stor inspirasjon for våre rundt 9300 medlemmer. Det gjør at vi anstrenger oss litt ekstra, sier Tamlag.