Marsblogg fra guvernørrådslederen

Marsblogg fra guvernørrådslederen

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 22.02.21. Oppdatert 30.03.21.

Alle trenger sosial stimulans

Det er nå ett år siden pandemien førte til full nedstengning i Norge. Vi må være ærlige å si at dette har vært et tungt år, preget av sosial kontakt gjennom internett. Eller egentlig preget av mangel på sosial kontakt. Hvis denne situasjonen varer for lenge, vil det gå ut over trivselen blant medlemmene i klubbene våre. Derfor skal dette nyhetsbrevet handle om at vi har muligheter også nå midt i pandemien.

Og jeg ser flere muligheter!

Medlemsmøter på nett

Noen lionsklubber har startet med medlemsmøter på nett. Nettmøter er effektive og sparer mye tid. Og vi får behandlet de viktigste sakene. Men det er mye plunder og heft med teknologien. Den kan skape en kløft mellom de som har erfaring med slike møter, og de som ikke har.

I egen klubb har vi nå hatt to medlemsmøter på nett med omtrent halvparten av medlemmene med. Vi har behandlet saker og har hatt gjesteforedrag. Men det er ikke godt nok at bare halvparten deltar. Vi må legge enda mer til rette.

Selv om det nå ikke er lov til å samles mange, kan vi samles to og to. Medlemmer som behersker nettmøter, kan invitere en av de som synes det er vanskelig hjem til seg. Så sitter dere foran samme skjerm, og deltar i medlemsmøtet.

Men vi kommer ikke bort fra at det er mye bedre for trivselen å treffes fysisk. Men nå når vi ikke kan det, må vi bruke det vi har. Bruk telefonen!
I denne tiden er det viktigere enn noen gang å ringe til hverandre. Klubbens ledelse bør tilstrebe å ha en oversikt over at alle blir kontaktet. Vi må være sikre på at alle blir inkludert.  Vi trenger alle - vi er venner som hjelper hverandre!

Leirraset i Gjerdrum

I februar fikk jeg besøke Ask sentrum for å overrekke en sjekk på kr 150.000 til barnehagen. De måtte flytte til midlertidige lokaler etter leirraset. Samtidig ga LC Gjerdrum 250.000. Disse pengene som var samlet inn av klubbene i den lokale sonen, og i nabosonen. Barnehagestyrer og ordfører var sprudlende glade for denne gaven, som hjelper med utstyr til en barnehage som har mistet alt. Styreren har ledet et hardt prøvet barnehagepersonale, som i løpet av fire dager etter raset hadde gjort klart til åpning i midlertidige lokaler.

Det er ikke godt å si om det var jeg eller barnehagens ansatte som var mest rørt denne dagen. Men jeg var meget stolt. Stolt over klubbene lokalt som hadde samlet inn penger. Stolt over alle klubbene i landet som har gitt penger til katastrofefondet, slik at vi kunne gi hjelp. Og stolt over LC Gjerdrum som hadde gjort en god jobb med å kartlegge behovet. Dette viser at selv midt i en pandemi, kan vi hjelpe når ulykken rammer. Vi har klart å tilpasse oss. Vi har funnet nye veier.

Avhold klubbmøte på Riksmøtet

 Vi har planlagt et Riksmøte som en hybrid løsning. Noen få delegater på Gardermoen, de fleste hjemme foran dataskjermen. Dette har vår generalsekretær Hroar Thorsen skrevet mer om et annet sted i nyhetsbrevet.

I årets Riksmøteprogram har vi lagt opp til spennende seminarer både fredag ettermiddag, og på lørdag. Blant andre vil dere får høre Johan Kaggestad. Dette er en ypperlig mulighet for klubben til å samles, og gjøre noen trivelig sosialt sammen. Etterhvert som smittevernreglene blir myket opp, vil flere og flere kunne samles utover våren. Min oppfordring er at klubbene samles til Riksmøte lokalt i egen kommune. Sett opp en storskjerm og følg både forhandlingene og seminarene i fellesskap. Så avslutter dere med en lokal Riksmøtemiddag for klubbens medlemmer lørdag kveld. Dette vil både blir inspirerende, og det vil bli en etterlengtet sosial begivenhet etter et langt år med pandemi. Jeg håper dere prøver.

Vi setter trivsel og klubbmiljø i fokus - vi har ingen å miste!