Lucas på Beitostølen

Lucas på Beitostølen

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 01.01.20. Oppdatert 28.10.20.
Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger vil alltid være en viktig ledesnor. På Beitostølen kombineres bruk av tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølgning. 

Hvert år er det ca 450 barn fra 5-17 år på opphold på Beitostølen. Lucas er et av dem. Under et opphold får barna får blant annet prøve ut nye aktivitetshjelpemidler, som er spesielt utviklet nettopp for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Hver dag på Beitostølen er fylt med spennende aktiviteter, trening, lek og moro – og målet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i barnas eget lokalmiljø.

Lions Røde Fjær 2020 går til byggingen av et familie- og kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter, for å videreutvikle senterets arbeid for at alle barn skal ha likeverdige muligheter – uavhengig av funksjonsnedsettelse, etnisk bakgrunn og bosted. 

Ditt bidrag er viktig for at alle små helter kan nå sine store drømmer!