Lions Ungdomspris gikk til Mental Helse Ungdom

Lions Ungdomspris gikk til Mental Helse Ungdom

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 30.05.19. Oppdatert 16.09.20.
- 50.000 kroner betyr utrolig mye bra ungdomsarbeid hos oss, sa landsleder i Mental Helse Ungdom Martine Antonsen i sin takketale til Lions Riksmøte 24. mai 2019 på Jessheim.

Mental Helse Ungdom Ytre Østfold (MHUYØ) er en ideell organisasjon som er drevet av ungdom, for ungdom, i alderen 13-30 år. Det er ungdommene selv som styrer alt, fra økonomi til gjennomføring av aktivitet. MHUYØ er en medlemsbasert interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. De er en del av et større nettvekt med lokallag, og møtes årlig til landstreff.

Lokallaget i ytre Østfold ble stiftet i 2016, og har siden da arrangert regelmessige treff for sine medlemmer. I begynnelsen hver 14. dag, og nå hver uke. Treffene er 100% rusfrie. I begynnelsen møtte det bare rundt 3 ungdommer til samlingene, mens det nå er rundt 20 ungdommer tilstede hver gang. 

Også pårørende og andre kan være medlemmer. Det koster 60 kr i året. Medlemstallet har økt siden 2016, og nå har lokallaget ca 45 medlemmer. 

Lokallaget har dannet "Treffstedet", som er et gratis tilbud for alle ungdommer fra Østfold, både med og uten psykiske problemer. Man trenger ikke å være medlem for å komme dit, det skal være åpent for alle.  På "Treffpunktet" arrangeres det temakvelder, spillkvelder, baking, quiz, og man har et sted å treffe annen ungdom. Organisasjonen fyller et behov som tidligere ikke ble møtt for denne gruppen ungdommer i Sarpsborg og Østfold forøvrig.

I tillegg arrangeres en eller to aktiviteter utenfor lokalene hver måned, hvor de reiser på kino, bowling og lignende, etter medlemmenes interesser og forslag.

Hver måned sender styret inn en søknad til Frifond om midler til gjennomføring av aktiviteter.

Nominasjonen
- Lions Norge vil takke Hanne Rosbach i Sarpsborg kommune for nominasjonen, og vi er stolte av å kunne bidra til et så flott ungdomsarbeid, sier ungdomsleder Stefan Trygve Soos. 

Hanne Rosbach er leder for et prosjekt som heter "Sammen skaper vi det gode hjemstedet" i Sarpsborg kommune. Hun jobber med styrkebasert utvikling av lokalsamfunn i et område hvor det er over gjennomsnittet høy fattigdom, utenforskap, arbeidsledighet etc (ifølge levekårsundersøkelser utført av kommunen).

- Jeg er mye ute blant beboerne i området, leter etter styrker og engasjement. Jeg bistår innbyggerne i å ta i bruk sine ressurser sammen med andre, for å skape noe i fellesskap og forstå at de er viktige bidragsytere som har noe å tilby andre, skriver hun i søknaden.

Rosbach forteller om sitt første møte med lederne for ungdomsorganisasjonen. - Jeg ble så overrasket over hvor dedikerte og godt organiserte de var til tross for sin unge alder!

Hun hadde invitert dem til sitt kontor for å få vite mer om organisasjonen. Ungdommene fortalte blant annet at de gitt skolene tilbud om foredrag om sin forening og om psykisk helse. Noen rektorer ønsket dem velkommen, mens de fleste takket nei.  MHUYØ tror det råder en viss skepsis fordi de er så unge, og ikke har noen voksne i "førersetet".

Slik tenker ikke Rosbach. -Dette er ressurssterke ungdommer som er av stor betydning for både ungdommer med psykiske lidelser.

Leder av MHUYØ kontaktet Rosbach høsten 2018 da de lette etter et større lokale der de kunne arrangere "Treffpunkt". Hun tenkte med en gang på en skole i nærområdet. MHUYØ får nå låne gratis lokaler, og bidrar med frivillige hjelpere i fritidsklubben "Verdensspeilet" som holder åpent i de samme lokalene på tirsdager og torsdager. Her kan ungdommene fra MHUYØ som ønsker det, bidra. Fritidsklubben på sin side er veldig takknemlige, da de er avhengig av frivillighet for å kunne drive tilbudet. Ungdommene i MHUYØ får arbeidstrening, opplever mestring, og de kan få en attest og noe å sette på cv'n.

MHUYØ arbeider selv styrkebasert, ved at styret lar sine medlemmer få ansvar og eierforhold til de arrangementene som gjennomføres. Flere av deres ungdommer har tatt kurs i brukermedvirkning.

- MHUYØ har sagt at de gjerne bidrar inn i mitt arbeid med ungdommer som bor i nærmiljøet, og det synes jeg er fantastisk flott! Det er flott at ungdom hjelper ungdom, og jeg er sikker på at jeg har mye å lære av å samarbeide med denne gjengen!

Om Lions Ungdomspris
Lions ungdomspris er en påskjønnelse for ungdom som gjør en spesiell frivillig innsats for andre. Prisen består av 50.000 kroner og et prissymbol, og deles ut på Lions Riksmøte i mai.

Les mer om ungdomsprisen.