Lions Tulipanaksjon 2020 er avlyst

Lions Tulipanaksjon 2020 er avlyst

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 15.09.20.

Situasjonen som korononaviruset har skapt gjør det vanskelig for Lions å gjennomføre ordinære innsamlingaktiviteter. Guvernørrådet (styret) besluttet 17. mars å avlyse årets tulipanaksjon, og starte en intern kronerulling for Lions Tulipanfond.

Lions Tulipanaksjon, også kalt "Lionsdagen", er en innsamlingsaksjon som har vært gjennomført årlig i slutten av april i over 30 år. Årets aksjon skulle vært gjennomført 25 april. Da skulle vi ha solgt nesten en million tulipaner til privatpersoner og bedrifter som ønsker å støtte vårt forebyggende arbeid for barn og unge. Inntektene fra aksjonen fordeles mellom Lionsklubben lokalt og et nasjonalt fond, "Lions Tulipanfond".  

- Det er utrolig trist å måtte avlyse "vårens desidert vakreste eventyr", men guvernørrådet var enstemmige om beslutningen i går. Det føles som det eneste riktige å gjøre nå, sier guvernørrådsleder Bjørn Zarbell.

Lionsklubbene har reagert
Tulipanaksjonen ble også behandlet i guvernørrådsmøte 12.03.2020 med følgende vedtak: Tulipanene er allerede i produksjon og kan således ikke avbestilles. Da var beslutningen å skulle gjennomføre aksjonen. Dog ikke på tradisjonelt vis med salgsboder og dørsalg, men gjennom digitale salgskanaler.  Mye har forandret seg siden vedtaket ble fattet sist torsdag. Mediene rapporterer nå om stadig flere bedrifter som enten har måttet stenge eller har iverksatt permitteringer for å begrense de økonomiske tapene. Samtidig ser vi at børsene over hele verden har hatt en markant nedgang siste uke. Mange arbeidstakere er permittert, og folk strømmer til NAV.

Flere Lionsklubber har de siste dagene tatt kontakt med ledelsen og uttrykt sin bekymring når det gjelder lokal gjennomføring av innsamlingsaksjonen. Her er et kort sammendrag av hva som er meldt inn: 

 

  • Flere medlemmer har spurt om det er mulig å kansellere klubbens bestillinger (selv om vi har sagt noe annet i skrivet som ble sendt ut).
  • Noen medlemmer har bedt Lions Norge avlyse hele Lions Tulipanaksjon og gjøre det som er mulig for å begrense de økonomiske tapene for organisasjonen.
  • Flere av klubbene har kontaktet sine faste støttespillere i bedriftsmarkedet. Samtlige sier at slik situasjonen er nå kan de ikke kjøpe tulipaner i år.
  • Folk flest er opptatt av liv og helse, og er bekymret for sin økonomi. Noen medlemmer påpeker at det kan slå negativt ut for organisasjonens omdømme om vi ber om støtte fra lokalbefolkningen til denne type arbeid akkurat nå. 


Ingen faktura fra Schouten
Generalsekretær Hroar Thorsen har i løpet av helgen hatt flere samtaler med vår tulipanleverandør Schouten AS. Ettersom produksjonen av tulipanene allerede var godt i gang da koronaviruset slo til, og fristen for avbestilling var langt overskredet, skulle Lions ha fått en faktura i millionklassen. Resultatet av disse samtalene ble: Hvis Lions Norge bestemmer seg for å avlyse årets tulipanaksjon, kommer ikke Schouten AS til å sende noen faktura til Lions Norge.

- Dette er en fantastisk holdning fra vår dyktige samarbeidspartner gjennom mange år. Jeg vil på vegne av Lions Norge rette en stor takk for det generøse bidraget fra Schouten AS,  sier generalsekretær Hroar Thorsen. 

Schouten forsikrer at hvis noen klubber fortsatt ønsker tulipaner (f.eks at man har gjort forhåndssalg som man vil gjennomføre) kan klubbene ta kontakt direkte med Schouten for å gjøre en ny bestilling. NB! Nye bestillinger er bindende, de kan ikke senere avbestilles. Gartneriet er foreløpig i full drift, men koronaviruset kan selvfølglig slå til der også. 

- Inntil eventuelle nye bestillinger blir bekreftet, må vi ta forbehold om at vi er leveringsdyktige, skriver daglig leder Sebastian Schouten i en e-post. 

Prisen på nye bestillinger er kr 2,50 + MVA, hentet på gartneriet i Lier. Fraktkostnader vil komme i tillegg.

Vil din klubb bestille tulipaner, ta kontakt med Schouten på e-post: sebastian@schouten.no

Mitt Valg og kurs
En side ved kansellering er å begrense utgifter, en annen er tap av inntekter. Vanligvis går tre kroner per tulipan til Lions Tulipanfond. Ved å kansellere årets innsamlingsaksjon, får vi ikke tilført midler til fondet og vi må redusere aktivitetene våre innen forebyggende arbeid for barn og unge.

I fondets vedtekter står det at Stiftelsen Det er Mitt Valg kan søke om midler til gjennomføring av kurs i Mitt Valg, begrenset oppad til 75 prosent av fondets midler. Ved å avlyse Lions Tulipanaksjon mister Mitt Valg denne inntekten som vanligvis utgjør i overkant av 2 millioner kroner.

Mitt Valg er en av Lions største fanesaker. All erfaring fra tidligere epidemier, tilsier at krisen vi er i nå, vil gå over. Skoler og barnehager vil åpne igjen, og barn og unge vil gjenoppta treningen med idrettslaget sitt.  Da vil da de vil de ha behov for kompetansen som Mitt Valg tilfører skoler, barnehager og idrettslag. Forøvrig kan det nevnes at stiftelsen allerede har permittert instruktører som ikke er fast ansatt. De som er fast ansatt er satt til arbeid som ikke dekkes av midler fra Lions Tulipanfond (kurs), men fra midler som de har mottatt fra Helsedirektoratet (materiellutvikling, opplæring etc.).

Intern kronerulling for Lions Tulipanfond

I vedtaket fra guvernørrådsmøtet 17. mars 2020 står det at guvernørrådet ber klubbene om å innbetale kr. 3 pr bestilte tulipan, eller så mye som de har mulighet til, til Lions Tulipanfond slik at fondet kan opprettholde normal drift.

Klubbene vil få et eget brev om dette innen kort tid.