Lions Norges vedtak vedrørende koronaviruset

Lions Norges vedtak vedrørende koronaviruset

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 18.03.20. Oppdatert 16.09.20.

Guvernørrådet (styret) i Lions Norge (MD104) har hatt to telefonmøter den siste tiden. Her finner du vedtak og råd. 

De drastiske tiltakene som Regjeringen og Folkehelseinstituttet offentliggjorde torsdag 12/3 har som formål å stanse spredningen av koronaviruset. Det er viktig at alle tar ansvar og gjør det man kan for å bremse smitten. Tiltakene får betydelige konsekvenser for vår virksomhet i Lions. Våren er vanligvis en travel tid for de fleste klubber. Vi pleier å arrangere mange store og små møteplasser for både unge og eldre.

Lions Norge anbefaler alle sine distrikter, soner og klubber om å avlyse sine planlagte arrangementer inntil helsemyndighetene kommer med ny vurdering.

Vedtak:

17/3:

 • Lions Tulipanaksjon 2020 avlyses, og vi starter opp en intern kronerulling til Lions Tulipanfond. Les egen artikkel om dette.
 • Lions Røde Fjær 2020 med aksjonsstart 7. november. Det er for tidlig å ta en beslutning nå. Vi avventer et par uker.
 • Aid in Meeting 2020. Beslutning tas når Lions Aid Norway har avgitt sin innstilling.

12/3 

 • Lions Norges Riksmøte 2020 utsettes inntil videre.
 • Lions Norge anbefaler distriktene å utsette sine møter inntil videre.
 • Valg som må foretas før 30.06.2020 gjennomføres elektronisk. Administrasjonen lager ett felles system for dette. Dette gjelder både for distriktene og for Lions Norge.
 • Alle internasjonale ungdomsleirer som Lions Norge er ansvarlig for, avlyses.
 • Lions Norge sender ikke ungdom ut i forbindelse med årets ungdomsutveksling.
 • Distrikter og klubber som ønsker å gjennomføre sine arrangementer skal innhente tillatelse fra helsemyndigheter. Lions Norge fraskriver seg ethvert ansvar i slike situasjoner.
 • Lions Tulipanaksjon: Tulipanene er allerede i produksjon og kan således ikke avbestilles. Se egen artikkel om Lions Tulipanaksjon og korona.
 • Lions Norge innstiller all reising for sine tillitsvalgte på nasjonalt nivå og ansatte inntil helsemyndighetene sier at alt er ok eller ny vurdering er foretatt.
 • Lions Norge dekker utgifter medlemmer fra LC Trondhjem Student har med å komme seg hjem fra Armenia. Dette gjelder kun utgifter som ikke dekkes av andre eller er budsjettert i det opprinnelige reiseprogrammet.

 

Protokoller fra guvernørrådsmøtene finner du på medlemsenter/møter/guvernørrådsmøter (husk å logge inn først)
Les om regjeringens tiltak på Folkehelseinstituttets hjemmeside:  https://www.fhi.no/

Vi oppfordrer alle til å følge de retningslinjene myndighetene anbefaler til enhver tid. Ta vare på hverandre og husk vaner som forebygger smitte!