Lions Norges flyktningarbeid fikk full støtte i LC

Lions Norges flyktningarbeid fikk full støtte i LC

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 04.09.19. Oppdatert 21.10.20.

Styret i vårt internasjonale hjelpefond (LCIF) hadde møte 15-17 august i Oak Brook og behandlet Lions internasjonale engasjement i flykningarbeid.

LCIF vil fortsatt støtte flyktningarbeid fra sak til sak, men det vil ikke bli opprettet et særskilt fond for dette arbeidet som et nytt hovedområde i LCIF sitt program.

På den annen side ble det gitt honnør til Lions Norge sitt arbeid i Libanon blant syriske barn og familier. Den internasjonale flyktningkomiteen var også invitert til «vårt» senter i Bekaa dalen i mars 2019. 

Komiteen gav ros for arbeidet og støtte til neste steg i prosjektet, som er drift av senteret i ytterligere ett år og etablering av at tilbud om yrkesrettet opplæring for syriske og libanesiske unge i regi av Beyond og senteret. Tanken er at senterets ide, metode og pedagogikk kan bli en mulig modell for andre Lions-prosjekter internasjonalt, i tillegg til å bidra til å avhjelpe et stort lokalt behov.

LCI støttet vår søknad med 250.000 USD. Arbeidet startes opp i løpet av inneværende fiskalår i regi av Lions Aid Norway.