Lions Club Oslo og Lions Norge feirer 75 år

Lions Club Oslo og Lions Norge feirer 75 år

I år fyller Lions Club Oslo og Lions Norge 75 år. Det er et trekvart århundre med dugnadsinnsats, innsamling og hjelp til både samfunnet og enkeltpersoner. Vi tør påstå at gjennom sitt frivillige arbeid har Lions bidratt til å gjøre Norge til et litt bedre samfunn.

Oppstart 11. mai 1949

Men ingenting av dette hadde skjedd om ikke Rolf Christian Krognes hadde tatt initiativ til å starte Lions Club Oslo den gang. Krognes var blitt grepet av ideen om Lions under et opphold i USA, og jobbet både med kontakter ved Lions International og med den ny-oppstartede Lions-klubben i Sverige, som var den første i Europa. Krognes klarte å samle 20 menn til et møte den 24. april 1949 i Oslo Handelsstands Forening hvor klubben ble stiftet. Offisiell stiftelsesdato ble 11. mai 1949, siden det var datoen klubben ble registrert ved kontoret i Chicago.

Midlertidig nedlagt

I 1952 oppstod det dessverre problemer i klubben. I jubileumsboken Lions Club Oslo 50 år legges det til grunn at det var knyttet til etterkrigstidens vanskeligheter og at motsetningsforholdene ble for store blant medlemmene. Selv om klubben ble formelt oppløst 15. november 1952, ble den startet opp igjen i januar 1953, så det ble kun et opphold på et par måneder. Lions Club Oslo fikk dermed beholde charterdatoen. Charterbrevet derimot, tok det tid for klubben å få tilbake. Ikke før i 1971 kom det tilbake til klubben.

Lionismen sprer seg i Norge

Lions Club Oslo og Lions Norge sin historie er uløselig knyttet sammen, i hvert fall de første årene. Allerede i 1951 chartret Oslo-klubben sin første klubb, Bergen. Flere klubber kom til, og Lions Club Oslo har til sammen chartret 16 klubber.

Bergen i 1951

Gjøvik i 1952

Drammen i 1953

Fredrikstad i 1954

Halden og Hamar i 1955

Sandvika i 1956

Drøbak, Bygdøy og Ålesund i 1957

Arendal i 1959

Tonsen (nå Grefsen) i 1960

Røa og Slemdal i 1961

Frogner i 1968

Bærum/Hosle i 1986

Dynamisk klubbutvikling

I løpet av de siste 25 årene har klubben stadig utviklet seg, og det har vært flere fusjoner hvor andre klubber har blitt med i Oslo-klubben. Dette gjaldt blant annet Lions Club Cyber Lions i 2016 og Lions Club Oslo/Christiania i 2019.

Lions Club Oslo/Christiania, hvor medlemmene nå er en del av Oslo-klubben, hadde også opplevd flere integrasjoner gjennom årenes løp. Lions Club Oslo/Frogner og Lions Club Oslo/Marienlyst ble innlemmet i Oslo/Christiania i 2004, mens Lions Club Oslo/Holmenkollen ble innlemmet i 2006.

Aktiviteter

Gjennom disse 75 årene har Lions Club Oslo både hatt egne aktiviteter og bidratt aktivt til nasjonale aktiviteter. Det kommer særlig til syne i jubileumsboken Lions Club Oslo 50 år. Her trekkes aktiviteter frem som Lions lys, tulipansalg, hester på Gaustad sykehus, Det er mitt valg, kunstsalg, Operasjon ved, Beitoleiren og Lions Røde Fjær, med mer. Oslo-klubbens medlemmer har vært spesielt aktive i større aktiviteter som Det er mitt valg, Beitoleiren og Operasjon Ved.

Av lokale aktiviteter har vi blant annet vært engasjert i Uranienborghjemmet i mange år. Vi har også støttet et barnesenter for barn med spesielle behov i Kljuc/Bosnia. Klubben er stolt over innsatsen som har blitt gjennomført av klubbens medlemmer gjennom årenes løp.

Frivilligsentralen

Lions Club Oslo har i mange år hatt et samarbeid med Frivilligsentralen i bydelen. Det kan spores tilbake til 1995. I 1998 ble det etablert et samarbeid mellom bydelen, Oslo Røde Kors og Lions Club Oslo om Frivilligsentralen i Tidemandstuen ved Vestkanttorvet. Klubben fikk fast plass i Frivilligsentralens styre, noe vi fremdeles har. Nå har Oslo Røde Kors besluttet å selge Tidemandstuen, noe som gjør at både Frivilligsentralen og klubben er på utkikk etter nye lokaler. Dette er unektelig trist for både Frivilligsentralen og klubben.

Kvinner i Lions Club Oslo

Selv om Lions International åpnet for damer i 1987, tok det litt tid før damer ble med i Oslo-klubben. I 1993 kom de første damene til Lions Club Oslo. Vi er lykkelige for at en damene som startet i 1993 fortsatt er medlem! Situasjonen i dag er at vi er flest damer i klubben. Ikke ved valg, men ved tilfeldigheter. Når vi nå ønsker oss flere medlemmer, spiller kjønn ingen rolle. Vi er åpne for alle!

I medlemsoversikten kommer det frem at antall medlemmer har variert mellom 10 og 35. Det er kun de senere årene at klubben har slitt med medlemstallene. Vi jobber for å snu denne utviklingen, og at flere vil oppdage Lions, og ikke minst det gode frivillige arbeidet som utføres og aktiviteter vi som organisasjon utøver. Det er så fint å være medlem! Dagens medlemmer i Oslo-klubben har en god bredde i alder, fra 91 år til 32 år.

Markering av 75 års-jubileet

Det er flere arrangementer som markerer 75 årsjubileet. På selve dagen, lørdag 11. mai 2024, vil det først arrangeres et åpent hus fra klokken 1100 til 1400 i Tidemandstuen, Tidemandsgate 44 i Oslo. Her kan som ønsker delta. Det vil serveres pølser, Peik kommer og spiller for oss, og det blir naturligvis litt taler underveis. Vi håper selvfølgelig på pent vær, slik at vi kan være ute, men vi bor jo i Norge, så vi kan aldri kan være helt sikre!

På kvelden, 11. mai, blir det en festmiddag for gjester og klubbens medlemmer og ledsagere i Oslo Sjømannsforenings lokaler. I tillegg vil jubileet naturligvis markeres på Lions Norges Riksmøte 24. mai – 26. mai.

I juni vil vi også benytte Lions Clubs International Foundation (LCIF) Day – Lions Vaffeldag som en markering av 75-årsjubileet. For Oslo-klubbens del vil vi markere Lions Vaffeldag samme dag som den årlige grillfesten til Tidemandstuen Frivilligsentral, som i år er torsdag 13. juni.

Kilder

Lions Club Oslo 50 år – til tjeneste for samfunnets beste 1949-1999

Lions.no

Lions Club Oslo/Christiania – En krønike 2002-2012