Januarblogg fra guvernørrådslederen

Januarblogg fra guvernørrådslederen

Publisert av Ole Tamlag den 28.01.21. Oppdatert 29.01.21.

Samfunnet trenger Lions. Nå enda mer enn tidligere.

Vi har sett at pandemien gir nye utfordringer og behov, både i Norge og globalt. Lions har selvsagt møtt de samme utfordringene som alle andre, men vi er likevel til stede. Vi har stilt opp med hjelp gang etter gang, både i våre lokalsamfunn og i andre land verden rundt. Vi skal fortsette med det. Vi lar ikke dystre framtidsutsikter stoppe oss. Vi finner veier ut av uføret både med hensyn til penger og arbeidsmåte. Kanskje vanskelige tider hjelper oss til å spisse plogen og til å skjelne mellom det viktige og det viktigste? Vi lever fortsatt i et av verdens rikeste land. Mulighetene er der. Vi skal være kreative nok til å finne mulighetene.

Husk at det lyset som andre ser etter i den mørke tunnelen kan være nettopp deg, eller din Lionsklubb.

 Hva har vi så gjort?

Dere vet selvsagt selv best hva dere har gjort lokalt. Det er viktig å være hjelpende venner i våre egne lokalsamfunn. Det forbedrer livskvaliteten for mange og gjør våre byer og bygder bedre å bo i.

Jeg skal ta fram noen få eksempler på hva vi har gjort i felleskap det siste halve året.

Eksplosjonen i Beirut - over 300.000 ble hjemløse

Katastrofefondet var raskt ute med hjelp, noe som satte i gang en giverbølge fra Lions i mange land. Pengene ble kanalisert gjennom Lions Clubs International Foundation.

Lions i Libanon kunne allerede i november melde at 602 enheter (hus/leiligheter) var reparert med vinduer (rammer: aluminium, tre, stål) og dører. I tillegg har Lions distribuert madrasser og satt opp et Lions Charity Center der utsatte familier kan få varme måltider og nødvendige basisvarer. Stor takk til alle som responderte på vår oppfordring om å gi penger via katastrofefondet. Pengene som kom inn til LCIF er ikke brukt opp enda og arbeidet med gjenoppbyggingen fortsetter.

«De glemte barna» i Libanon»

Da flyktningestrømmen fra Syria inn i Libanon kom, var vi raske med å gi hjelp. Vi så TV-bilder av barn med tynne klær gående barbeint i snøen, og forstod raskt at dette var barn og familier i stor nød. Det initiativet som kom fra enkeltmedlemmer førte til byggingen av et flott senter for utsatte barn i Libanon, i byen Saadnayel nær flyktningeleirene i Bekaadalen.

Les også Støtt "De Glemte Barna" i Libanon

Nå trenger barna hjelp enda en gang. Vi har gjennom Lions Aid Norway og deres lokale samarbeidspartner Beyond, påtatt oss å finansiere driften fram til sommeren. Da trenger vi om lag 500.000 kroner til dette. Derfor oppfordrer jeg nå klubber og andre som har mulighet til å gi et bidrag etter evne.

Det vil bli sendt ut såkalte «0-faktura» til klubbene der man kan velge hvilket beløp man vil støtte med. (0-faktura gir regnskapsmessig bedre oversikter over klubbenes bidrag enn direkte innbetalinger til konto). Direkteinnbetalinger er fint for privatpersoner som vil bidra.

Kontonummer for «de glemte barna» er: 9001.23.04241.

 Katastrofefondet

Fondet vårt har vært benyttet flere ganger denne høsten. Det er ikke alt vi kan fortelle da det noen ganger dreier seg om hjelp til familier i spesielle kriser. Da må vi ta hensyn til personvernet. Men jeg vil gi ros til klubber som stiller opp når mennesker er i krise. De legger en plan for hvordan de kan hjelpe både med egne midler og egeninnsats, og sammen med tilskudd fra katastrofefondet.

Det siste vi gjorde fra katastrofefondet var å gi hjelp til de som ble rammet av jordskjelvet i Kroatia. Dette ble også kanalisert gjennom LCIF, noe som sikrer at pengene blir brukt forsvarlig, der det er størst behov.

Raset i Gjerdrum førte til at varme løvehjerter ville hjelpe. Det gikk ikke mer enn et knapt døgn før jeg ble kontaktet av medlemmer og klubber som ville hjelpe. Dette er vår store styrke. Medlemmer og klubber som tenker på andre. Nå er jo de fleste i Norge i den situasjonen at det meste blir erstattet gjennom forsikringer. Så derfor var vanskelig å kartlegge hva det var behov for i Gjerdrum. Lions Club Gjerdrum etablert kontakt med kommunen som har bedt om konkret hjelp. Klubbene i sonen og i nabosonen har gitt penger som svar på ønsket fra kommunen. Blir det behov for mer vil Katastrofefondet kunne benyttes.

Det viser seg at vi lever i en tid hvor kriser og katastrofer kan oppstå helt uventet. Derfor er det mer enn noen gang behov for å styrke norske Lionsklubbers katastrofefond. For å være beredt til å hjelpe på kort varsel trenger vi å fylle opp fondet. Mitt håp og min bønn er at flere klubber setter inn penger i fondet.

Det vil også her bli sendt ut 0-faktura til klubbene der man kan betale inn valgfritt beløp. Fondet har et eget kontonummer som også kan benyttes: Kontonummer Lions Norges Katastrofefond 9001.23.04381.

Frivillig arbeid i Lions gir en rekke nye opplevelser. Du bruker dine ferdigheter til et nytt positivt formål. Vårt frivillige arbeid innebærer ofte veldedighetsarbeid, hvor du hjelper folk som er mindre heldige enn deg selv. Ved slikt arbeid vil du omgås med folk som du vanligvis ikke ville ha gjort. Når du ser hvilke problemer andre mennesker lever med i forhold til deg, vil dine problemer virke som bagateller.

Den som gir, vil oppleve at man også får mye tilbake. Det oppstår en gjensidighet mellom den som gir og den som mottar. Å gi hjelp føles godt og skaper glede.

Det er bruk for oss alle i Lions. Hold fast ved det!

Bildet er fra Løntjernbråten som ble satt opp for arbeiderne som jobbet i gullgruvene like ved. Det er Lions Club Eidsvoll som leier og driver her nå.  Stedet blir brukt som skistue i helgene vinterstid, og ellers leies det ut til brylluper og andre tilstelninger. Noen husker kanskje stedet fra en tidligere sesong av "Farmen"? Løntjernbråten har både hjemmeside og facebookside.