Innkalling til ekstraordinært riksmøte 1.august 20

Innkalling til ekstraordinært riksmøte 1.august 20

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 16.09.20.

Det innkalles herved til ekstraordinært riksmøte for Lions Clubs International MD 104 som avholdes torsdag 1.august 2019 kl 17.00 på Quality Airport Hotel Gardermoen

Det henvises til “Constitution and by-laws standard multiple district, article VII ”Multiple District Convention”, section 4”: som lyder:

«A Special Convention of the clubs of the Multiple District may be called by a two-thirds vote of the Council of Governors at such time and place as they shall determine; provided that such Special Convention shall conclude no less than 15 days prior to the convening date of the International Convention. Written notice of the Special Convention setting forth the time, place and purpose thereof, shall be provided to each club in the Multiple District by the Multiple District Council Secretary, no less than 30 days prior to the convening date of the Special Convention».

Oversettelse:

«Det kan kalles inn til et ekstraordinært Riksmøte for klubbene i et multippeldistrikt med to tredjedels (2/3) flertall i Guvernørrådet, som også fastsetter tidspunkt og sted. Et ekstraordinært riksmøte skal avsluttes minst 15 dager før innledningen av den internasjonale Convention. Skriftlig innkalling som angir tidspunkt, sted og formål skal sendes til (gjøres tilgjengelig for) alle klubber i multippeldistriktet av administrasjonen v/ generalsekretæren, ikke mindre enn 30 dager før tidspunktet for det ekstraordinære riksmøtet.»

Klubbenes delegater
Antall delegater til riksmøtet avhenger av medlemstallet i klubben:


(LA-5 Article VII Section 2)

Klubber med 14 medlemmer eller færre har rett til 1 delegat.
Klubber med fra 15 til og med 24 medlemmer har rett til 2 delegater.
Klubber med fra 25 til og med 34 medlemmer har rett til 3 delegater.
Klubber med fra 35 til og med 44 medlemmer har rett til 4 delegater.
Klubber med fra 45 til og med 54 medlemmer har rett til 5 delegater.
Klubber med fra 55 til og med 64 medlemmer har rett til 6 delegater, osv.

Delegatenes stemmerett 
Tidligere medlemmer i det internasjonale styret, guvernørrådsleder, assisterende guvernørrådsleder og de sju distriktsguvernørene har full delegatstatus i tillegg til sin klubbs kvote.

Det er en betingelse for å ha stemmerett at delegatenes klubber er à jour med sine økonomiske forpliktelser til hovedkontoret i Oak Brook, lionskontoret i Oslo og til eget distrikt pr. 1. april 2019. Alle fremmøtte, godkjente delegater har én stemme i alle voteringer. Det er ikke anledning til å avgi stemme ved fullmakt. Ved alle personvalg skal det foreligge en innstilling fra multippeldistriktets valgkomité.

Sakspapirer
Dokumentet for møtet er publisert på passordbeskyttet område på medlemsidene:

Saksdokumenter for ekstraordinært RM 2019

Påmelding
Møtet avholdes på Quality Airport Hotell Gardermoen torsdag den 01.08 kl. 17.00.
Meld deg på ved å sende en e-post til generalsekretær Hroar Thorsen: hroar.thorsen@lions.no
Møtet vil bli streamet og kan følges via link fra vår hjemmeside.