God Jul fra LRF2020

God Jul fra LRF2020

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 21.12.20.

Det er et faktum at året 2020 ikke ble som ønsket. Trøsten er at det gjelder e aller fleste, store som små. Alle avslutninger kan være vanskelig å akseptere, men ikke året 2020. Vi vil ikke tro på noe annet enn at året 2021 blir en opptur og at det blir mulig å realisere alt som planlegges. Det gjelder naturligvis også Lions Røde Fjær 2020 (LRF2020).

Nå handler det om å samle oss og jobbe for at aksjonen skal bli en suksess. Målet står fast. Vi skal samle inn 50 millioner kroner til Beitostølen Helsesportsenter (BHSS), og hvor de innsamlede pengene skal gå til et nytt familie- og kompetansehus.

Den 7. november ble det ikke noen feiring av bursdagen til BHSS. Vi kan glede oss til en feiring i november neste år av 50 + 1 årsdag. Den viktige dagen som var i november så fikk BHSS allikevel sin velfortjente oppmerksomhet ved at personer i norsk samfunnsliv satte ord på den unike og sterke posisjonen «verdens første helsesportsenter har». Her er et utdrag fra noen av dem:

  • Selv i de vanskeligste stunder og i de største motbakkene hadde grunnleggeren Erling Stordahl ukuelig tro på at store ting ville komme til å skje og et ufravikelig fokus på å se muligheter fremfor begrensninger. Denne grunnfilosofien har levd hos dere i 50 år og er fortsatt bærende prinsipp for virksomheten. Beitostølen Helsesportsenter er en 50 – åring som er i stadig utvikling og på søken etter den beste utgaven av seg selv. Jeg ønsker dere lykke til med det videre arbeidet, - til beste for likeverd, likestilling og opplevelse av et samfunn som har bruk for alle. Statsminister Erna Solberg.
  • Beitostølen Helsesportsenter er paraidrettens vugge. Derfor er det viktig og et mål for fremtiden at helsesportsenteret og paraidretten sammen kan gi alle muligheten til å oppleve glede og mestring gjennom aktivitet og deltagelse. Da må vi ikke vike unna, men vise i praksis at vi står for at «mangfold er til det beste for alle». Her går Beitostølen Helsesportsenter i front for oss alle. Idrettspresident Berit Kjøll.
  • Det er en stor glede og med varmt hjerte jeg på vegne av Norges Skiforbund gratulerer Beitostølen Helsesportsenter med 50 års jubileum. Helsesportsenteret er en bauta og en verdensledende veiviser når det gjeldet å skape like muligheter for alle mennesker gjennom ulike former for aktiviteter. President Erik Røste.
  • Beitostølen Helsesportsenter har vært og er et fyrtårn og bauta i lokalsamfunnet og senteret har bidratt med mye og gitt håp og fremtidsttro for mange. Ordfører Odd Erik Holden, Øystre Slidre.
  • Gratulerer til det norske samfunnet, som er så heldige å ha en sånn grunnstein som er med på å vise muligheter, bygge gode liv og koble folk og også bidra med kjempeviktig kunnskap og kompetanse. Dere viser at dere gjør en kjempeforskjell for mange enkeltmennesker. Birgit Skarstein
  • Vi har vært med på dette eventyret fra starten av. I 1966 arrangerte Lions den aller første Røde Fjær-aksjonen for å kunne finansiere byggingen av Helsesportsenteret. Jeg er så stolt at Lions var med på en samfunnsendring den gangen. Vi skal fortsatt være med på dette eventyret med en ny aksjon. Guvenørrådsleder Ole Tamlag, Lions Norge.

Med disse gode menneskene, som alle hyller BHSS, er det et fantastisk utgangspunkt for vår aksjon. Vi trenger alle gode krefter og mennesker som kan fremsnakke både BHSS og aksjonen LRF2020.

Helgen 22. - 24. januar 2021 skal vi ha en samling på Beitostølen med de personene som står sentralt i LRF2020. Vi håper også at det blir mulig å gjennomføre klubbmøter, distriktsmøter også andre viktige møter første halvår 2021 for medlemmene i Lions. Selve bøsseinnsamlingen for LRF2020 er fastsatt til lørdag 18. og søndag 19. september.

I skrivende stund gjøres det endringer på nettsiden til lrf2020.no. Målet er å få den på plass på denne siden av nyttår. Nåværende nettside er tilgjengelig og har informasjon tilpasset aksjonen som skulle vært gjennomført i år, men naturlig nok må mye av informasjonen endres. 

Som alltid minner jeg om at det er fullt mulig å komme med bidrag til LRF 2020 ved å vippse et beløp til nummeret 577237. Alle bidrag over tid vil øke sannsynligheten for at vi kan nå vårt mål på 50 millioner kroner i løpet av 2021.

Jeg ønsker dere en riktig god jul sammen med de nærmeste og et stort ønske om at 2021 blir et godt år for alle.

Henning Cook

Leder for hovedkomiteen LRF 2020