Eye-camps i Uganda

Eye-camps i Uganda

Publisert av Annette Pemmer den 29.10.21.

I oktober gjennomførte Lions Aid Norway en «Eye-Camp» i Uganda. Hele 84 personer fikk utført en øyeoperasjon for å få synet tilbake. Dette er mulig takket være bidrag til våre felles utlandsprosjekter – nytt hovedprosjekt.

Hva er en Eye-Camp?

En Eye-Camp er en kraftsamling av øyeleger og annet nødvendig personell som samles på en klinikk eller et sykehus for en kortere periode for å gjøre øyeoperasjoner på «løpebånd».  Ofte gjennomføres dette med «importerte» leger /frivillige fra andre land) – denne gangen er det utført med leger ansatt i det offentlige helsevesen i Uganda. Dette er vi skikkelig stolt over å ha fått til, og dette skal vi gjøre mer av!

Eye-Camp ved Masafu Hospital, underlagt distriktsykehuset i Mbale

I midten av oktober ble vår første Eye-Camp dette året gjennomført. I forkant hadde helsearbeidere i området informert om campen gjennom lokal radio, brev til kirkelederne som tok det opp under søndagsgudstjenesten og ved besøk i områdene rundt hospitalet. Navn og telefonnummer ble notert, og deretter fikk de som trengte operasjon innkalling til sin operasjonsdag.

Her kan du lese historien til noen av de som fikk hjelp:

Navn: Grace Nafula (kvinne)

Alder: 47 år

Bosted: Habundi Village, Buhehe sub country

Yrke: Farmer og pastor

Har vært blind i 1,5 år med grå stær på begge øynene

Det første jeg skal gjøre når jeg får synet tilbake er å lese i bibelen, det har jeg savnet, jeg er jo pastor!

Etter operasjonen kunne Grace for første gang se vår mann David, hva han hadde på seg og at han hadde et kamera i hånden!

 

Navn: Mary Aguttu (kvinne)

Alder: 72 år

Bosted: Manyanya Village, Busitema sub country

Yrke: Farmer

Har vært blind i 1,5 år med grå stær på begge øynene.

Hørte om campen gjennom radio og telefon fra øyehelsearbeider.

 

Jeg gleder meg til å se familien og spesielt barnebarna, og til å se doktoren som har hjulpet meg!

 

 

 

 

Navn: Alfred Wandera (mann)

Alder: 69 år

Bosted: Buyiye West Village, Masinya sub country

Yrke: Farmer

Har vært blind i 2,5 år med grå stær på begge øynene.

Hørte om campen gjennom noen som hadde hørt det på radio.

 

Jeg gleder meg til å se venner og familie og til å jobbe på gården min igjen.

 

 

 

Hvordan har Lions bidratt?

Vi har først og fremst bidratt økonomisk til nødvendig medisinsk utstyr, transport, opphold og mat til helsepersonell i tillegg til en mindre avlønning til personalet som stilte opp og var med på prosjektet.

Lions øyehelse i Afrika

Øyehelse har vært en flaggsak for Lions helt siden Helen Keller holdt tale på en av våre aller første convention i Ohio i 1925. I 1990 startet vi den internasjonale innsamlingsaksjonen «Sight First» og Lions Norge fulgte opp med eget øyehelseprogram i Uganda i 1993. Da ble også Lions Aid Norway (LAN) etablert for å koordinere hjelpen. 

I samarbeid med Norad har vi bygget og utstyrt 5 øyehelseklinikker i Uganda, 2 i Malawi og 2 i Zambia. I tillegg har vi utdannet flere tusen øyehelsepersonell på ulike nivå.