Du kan støtte Lions internasjonale korona-innsats

Du kan støtte Lions internasjonale korona-innsats

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 04.05.20. Oppdatert 11.06.20.

Koronapandemien rammer alle deler av verden. I kjølvannet av en slik katastrofe oppstår behov for øyeblikkelig hjelp. Vårt internasjonale hjelpefond LCIF står parate til å koordinere bidrag, følge opp og støtte Lionsklubber som vil hjelpe til i sine lokalsamfunn. 

Slik bidrar du til LCIF
LCIF mottar støtte fra hele verden. 

Du kan gi til konto 9001.23.04489 (Lions koronakampanje). Merk innbetalingen med "Corona". 


Alternativt kan du gi gjennom LCIFs internasjonale COVID-19 donasjon-side

TAKK FOR DIN STØTTE!

 

 

 

 

Lions Norges katastrofefond besluttet tirsdag 7. april 2020 å styrke LCIF gjennom å bevilge inntil NOK 1 million til LCIF. Pengene øremerkes støttetiltak til korona-rammede.


- Vi oppfordrer klubber, soner og distrikter som har gode korona-prosjekter, lokalt så vel som internasjonalt, å søke om bidrag direkte fra LCIF. Hvis dere ønsker å bidra til kampen mot korona-pandemien, bør LCIF være ditt førstevalg, sier guvernørrådsleder Bjørn Zarbell. 


Bidraget fra Lions Norge til LCIF vil bli utbetalt med 600.000 kroner i første omgang. Om det skulle komme oppfordringer om ytterligere bistand er styret innstilt på å gi ytterligere 400.00 kroner.   


Slik søker du om støtte
Dette skriver LCIF om støtteordninger for korona-tiltak på sine hjemmesider:


LCIF prioriterer støtte til regioner med høye forekomster av bekreftede COVID-19-tilfeller. Fokuset vil være å imøtekomme de behovene som finnes i lokalt med tanke på medisinsk hjelp og beredskapssystemer som er koordinert med retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO).


Viktig for søknaden:


 • Minst 100+ mennesker er smittet (bekreftede tilfeller) i nærområdet / distriktet.
 • Maksimalt tilskuddsbeløp er 10 000 dollar.
 • Midlene skal adressere aktive og umiddelbare saker; ikke fremtidige utbrudd. Tilskudd til beredskap mot katastrofe er ekskludert.
 • Midler skal brukes for at Lions skal samarbeide med lokale medisinske og akuttjenester som adresserer utbruddet. Dette kan være for innkjøp av medisinsk utstyr, karantenerelaterte utgifter, etc. for de smittede.
 • Midler kan ikke dekke personlige utgifter for de smittede eller i karantene.
 • Et annet alternativ er å vurdere tilskudd til flere distrikter, som passende, for områder med et betydelig antall saker (5000+) over flere distrikter.
 • Alle forespørsler vil bli vurdert fra sak til sak.
 • For henvendelser om disse nødhjelpsordningene, ta kontakt på e-post: lcifemergencygrants@lionsclubs.org
 • Følg med på korona-arbeidet til LCIFKlikk på bildet for å se status for korona-hjelpen eller her:  LCIF respons

   


   

  Du kan også følge LCIF på Facebook