Delvis gjenåpning av Beitostølen Helsesportsenter

Delvis gjenåpning av Beitostølen Helsesportsenter

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 06.05.20. Oppdatert 11.06.20.

Helt siden senteret stengte sin ordinære drift har ledelsen vært tydelige på at hele institusjonen, med sin totale tverrfaglige spesialistkompetanse innen medisin, helsefag og spesialpedagogikk, stilles til rådighet for andre samfunnsoppdrag.

Arbeidet med å gjøre BHSS relevant og aktuell som beredskapinstitusjon gav imidlertid ikke ønskede resultater, noe som har medført uteblitte inntekter og manglende forutsigbarhet mht. finansiering. Som en konsekvens av dette måtte Beitostølen Helsesportsenter permittere de fleste av sine nærmere 130 ansatte fra 14.04.20.

Gjenåpningen av rehabiliteringstilbudet vil inntil videre bli begrenset i omfang for å kunne overholde gjeldende retningslinjer for smittevern. Mange av brukerne vil dermed få sine planlagte opphold avlyst, og flere av senterets ansatte vil fortsatt måtte være permitterte.

Bedre enn før 
Forskning og faglig utviklings- og innovasjonsarbeid har pågått som vanlig gjennom stengningsperioden. Videre har det blitt etablert et alternativt digitalt tilbud til deler av målgruppen. Det er et nettbasert tilbud rettet mot barn, unge og deres familier, samt oppbygging av en «bank» med veilednings- og instruksjonsfilmer på YouTube.

-Å benytte krisetiden til utvikling av digitale tilbud vil vi ha stor nytte av også etter koronapandemien, sier direktør Astrid Nyquist.

Nå ser det ut til at en del av de ansatte kan komme tilbake på jobb og gjøre det de er best på – å tilby re-/habilitering til de som trenger det −på Beitostølen Helsesportsenter.

-Vi gleder oss stort, sier BHSS-direktøren. 

Lions Røde Fjær 2020 er satt på vent
Lions Norges innsamlingsaksjon Lions Røde Fjær 2020 som skal gå til å bygge et tidsriktig familie- og kompetansehus for alle på Beitostølen Helsesportsenter, skulle i disse dager vært i full gang. På grunn av koronakrisen strekker vi på planen. 

Finn ut mer
Hjemmeside Lions Røde Fjær 2020: lrf2020.no 
Facebook Lions Røde Fjær 2020:  facebook.com/lrf2020
Hjemmeside Beitostølen Helsesportsenter: bhss.no