Beslutninger for Riksmøtet 2020 og LRF2020

Beslutninger for Riksmøtet 2020 og LRF2020

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 28.04.20. Oppdatert 11.06.20.
 Guvernørrådet har i sitt møte 27.04.2020 vedtatt å avlyse Lions Norges Riksmøte 2020 samt å utsette Lions Røde Fjær 2020. 

Beslutningen om å avlyse Lions Norges Riksmøte 2020 kom etter en grundig gjennomgang. Det viktigste hensynet å ta er selvfølgelig smittevernet. Det er ikke mulig i de nærmeste månedene å samle 350 personer på ett sted der alle må holde minst 2 meters avstand til hverandre. Det er vanligvis mellom 350 og 400 deltagere som deltar på riksmøtene.

Guvernørrådet la også vekt på at alle saker skal behandles på en god og rettferdig måte. Dette hensynet kan man ikke ivareta fullt ut med et digitalt møte. Vi har per i dag ikke funnet gode nok verktøy for å gjennomføre et riksmøte slik at sakene får en god og demokratisk gjennomgang før avstemming. Den største utfordringen med webmøter er å ivareta en god debattform og å organisere stemmegiving på web, Et slikt web-riksmøte ville kanskje fått  langt flere enn 350 deltagere ettersom det ville blitt mye billigere å delta.

Ifølge lovverket skal multippeldistriktene avholde ett møte pr år, senest 30 dager før den internasjonale Convention. Den internasjonale Convention er i år avlyst.

Det ble et enstemmig vedtak i guvernørrådet: «Riksmøtet 2020 avlyses i sin helhet, og alle saker flyttes automatisk til Riksmøtet 2021.

I praksis betyr dette at det er vedtak fattet på tidligere Riksmøter som fortsatt er gyldige:

  • Fra 01.07.2020 er Ole Tamlag guvernørrådsleder (GRL) for 2020-2021, valgt på Riksmøte 2019.
  • Fra 01.07.2020 er Kjell Solstad assisterende guvernørrådsleder 1 (AGRL1). Han ble valgt på Riksmøte 2019 til GRL 2021-2022 og skal ifølge loven tjenestegjøre som AGRL 1 året før han/hun tiltrer som GRL)
  • Fra 01.07.2020 gjelder ny sammensetning av valgkomiteen i MD 104 (vedtatt på Riksmøte 2019)

Alle andre vedtak gjelder frem til nytt riksmøte avholdes i 2021. Kontingent blir stående på 600 kr pr medlem. Rammebudsjettet, planverk, huskeliste og andre verv på MD nivå (kontrollkomite og lovkomite) forlenges frem til Riksmøte 2021. 

Guvernørrådet er innforstått med at lovverket kan forstås på andre måter. I prosessen er det søkt råd både hos den internasjonale lovavdelingen i Oak Brook, MD sin lovkomite og MD sin kontrollkomite. En felles oppfatning er at de saker som kan utsettes, utsettes og man må bare gjennomføre de valg som er høyst nødvendige. Siden Riksmøtet velger Guvernørrådsleder 2år frem i tid, og denne allerede er valgt, er det best å følge rotasjonspraksis på vanlig måte. Lions Norge vil fortsette driften etter de vedtak som er fattet på Riksmøtet i 2019. Det var altså enstemmig enighet i guvernørrådet om at dette er den beste løsningen i den situasjonen vi befinner oss i nå.  

Når det gjelder Lions Røde Fjær 2020 er det vedtatt at innsamlingsaksjonen utsettes. Les mer her: 

Lions Røde Fjær 2020 er utsatt. Vi kommer sterkt tilbake!