17 000 USD til Lions Charity Center i Beirut

17 000 USD til Lions Charity Center i Beirut

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 30.03.21.

Lions Norge har til sammen bidratt med rundt 700 000 kroner til hjelpearbeidet etter den voldsomme eksplosjonen som rammet store deler av Beirut 4. august 2020. 

Etter eksplosjonen har situasjonen i byen utviklet seg til det verre. Lions distrikt 351 i Libanon har nå søkt Lions Norge om støtte til utvidelse av kjøkkenkapasiteten i Lions Charity Center fra dagens 450 varme måltider til nærmere 1500 måltider per dag senteret er åpent. Lions Charity senter er åpent flere ganger i uken.

Styret i katastrofeberedskapen har innvilget søknaden, og påpeker at også denne bevilgningen vil hjelpe de som ble husløse etter den katastrofale eksplosjonen. Etter eksplosjonen ble det bevilget penger fra katastrofefondet og det ble satt i gang en kronerulling blant medlemmer og klubber. Lions i Norge har i løpet av høsten overført penger i flere omganger til Lions i Libanon.

Nå overføres altså resten av innsamlingsbeløpet, ca 150 000 kroner, til Lions distrikt 351 i Libanon som driver Lions Charity Center i Beirut.

Lions Charity Center

Israel-Libanon krigen i juli 2006 var en militær konflikt i Libanon og nordlige deler av Israel, som primært stod mellom Hezbollah-militsen og Israel. Konflikten resulterte i mange flyktninger til Beirut. Lions i Norge og Sverige engasjerte seg, og var på dette tidspunktet med på å starte Lions Restaurant Norway, senere kalt Lions Charity Center (LCC).

Som alltid i konfliktsituasjoner er det barn og eldre som lider mest, og senteret sørger for å gi mat, vann og medisiner til utsatte grupper. Som takk til Lions i Norge og Sverige, ble det lagget en video. Den kan du se her:

- Denne bevilgningen styrker et allerede flott program som Lions Norge var med på å starte for 15 år siden. Vi er stolte av å kunne følge opp på denne måten, sier Lions Norges guvernørrådsleder Ole Tamlag.