Siste nytt fra generalsekretæren

Siste nytt fra generalsekretæren

Publisert av Hroar Thorsen den 22.12.20.

Julen nærmer seg, og vi legger bak oss ett halvår som ikke ble slik vi planla eller håpet.

Koronapandemien har påvirket våre aktiviteter mer enn vi ønsket, og flere klubber har også valgt å avlyse mange møter og aktiviteter. Men noen ting har jo fungert som normalt, som f.eks. momskompensasjonen.

Momskompensasjonen

I 2020 får de frivillige organisasjonene nærmere 81 prosent av den godkjente søknadssummen. Søknaden vår for hele organisasjonen var på 8 719 181 kroner, og den ble godkjent. Tildelt beløp ble 7 061 105 kroner.  Lionskontoret har som mål å få overført penger til klubber og distrikter før jul. 

Det er dessverre noen klubber som ikke har fått innvilget sine søknader. Det gjelder klubbene som ikke er registret i Frivillighetsregisteret. Det er viktig at dere sørger for dette så fort som mulig slik at alle kan søke momskompensasjon til neste år.

Conventionlotteriet

Årets  har også blitt gjennomført som normal. Trekningen er foretatt og de heldige vinnerne kontaktes i løpet av desember. Hva som skjer med årets Convention er derimot noe usikkert, om det er trygt å reise til Canada i juni/ juli vet vi ikke enda. Hvis det ikke blir noen tur i år vil de som har vunnet få muligheten til å delta på reisen til Convention i 2022. Da går reisen til India og New Delhi i følge det internasjonale Lionskontoret. Det vil bli gitt beskjed om dette så fort vi vet noe mer. Det er slik at vinnere fra lotteriet i 2019,som skulle vært i Singapore nå i sommer, vil få tilbud om å delta i 2022. Så det ser ut til at vi kan reise med en stor delegasjon i 2022,og det kan bli veldig koselig.

Lions Tulipanaksjon

En annen ting som nærmer seg er Lions Tulipanaksjon, og denne er planlagt siste lørdagen i april 2021. Vi jobber for at aksjonen skal kunne gjennomføres på «vanlig» måte, men litt nytekning må til grunnet pandemien. Salg til bedrifter, forhåndssalg via Facebook eller bestillingsskjemaer som distribueres i postkasser vil være alternative salgskanaler som gjør at vi ivaretar smittevernet. Har man en stand, kan man sette bøtter med tulipaner på ett bord og la folk ta selv mot at de vippser oss penger.

Bestillingsskjemaet for tulipaner blir helt nytt i år, følg med på våre intranettsider for mer informasjon om dette. Vi kommer også til å sende informasjon på e-post til klubbene ved presidentene når dette er klart.

Riksmøte 2021

Riksmøtet 2020 ble avlyst, i 2021 skal vi gjennomføre enten på vanlig måte med de smittevernstiltak som da eventuelt gjelder og/eller som et nettbasert møte. Dette vil det komme ut informasjon om på våre intranettsider i løpet av januar. Det kan føre til en kortere påmeldingstid, men det håper jeg går greit. En drøm er å få til en miks mellom fysisk og digitalt møte, der klubbene i Lions Norge har mulighet til å stille med over 900 stemmeberettigede delegater. Tenk hvor mye bedre alle vedtak blir hvis vi får alle disse til å delta i møtet.

Nordisk Samarbeids Råd (NSR) 16-17.01.2021

Årets nordiske Lionstreff vil bli ett heldigitalt møte. Temaet er Lions globale mål sett i lys av FNs bærekraftsmål.  Møtet er åpent for alle, det er gratis å delta og gjennomføres lørdag 16. og søndag 17. januar. 

 

Til slutt vil jeg si tusen takk til alle sammen, dere gjør alle en fantastisk jobb!

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og godt nytt år.

Hilsen Hroar Thorsen , generalsekretær Lions Norge.