Bli medlem

1917 - Lions etableres

For over hundre år siden, midt under første verdenskrig, ble en ny humanitær organisasjon grunnlagt.  En visjonær selger fra Chicago, Melvin Jones, utfordret dengang sine kolleger i forretningslivet, de som frekventerte de mange lunsjklubbene i storbyen for å styrke sine personlige nettverk. Han sa: "Hva om dere menn, dere som lykkes på grunn av deres drivkraft, intelligens og ambisjoner, kunne bruke noen av deres ressurser til å forbedre samfunnet? Han så for seg en ny type klubb med ønske om å hjelpe andre.

1925 - "De blindes riddere"

En av Lions  fanesaker er å forebygge unødvendig blindhet, og bidra til at synshemmede får en bedre tilværelse. En viktig inspirasjon i alle år har vært døvblinde Helen Keller, og hennes oppfordring til Lions.  Under den internasjonale kongressen i Cedar Point, Ohaio, USA, utfordret hun den nyetablerte organisasjonen: Vil dere ta på dere å være "De blindes riddere"? Lions svarte med et rungende JA!, og har siden bidratt til "the crusade against darkness".
Bli medlem
Bli medlem

1945 - Lions og FN

I 1945 ble en internasjonal kongress arrangert i Paris, Frankrike der Lions var representert.  Her skulle deltagerne bidra til etableringen av en ny, uavhengig organisasjon, De Forente Nasjoner (FN). Lions Clubs International oppfordret alle klubbene om å støtte FN, og understreket organisasjonens forpliktelse til å jobbe for en varig verdensfred. I 1947 fikk Lions en rådgivende rolle for Det økonomiske og sosiale rådet (ECOSOC) . 

1949 - Lions til Norge

Norge var det det fjerde landet i Europa som ble med i Lions Clubs International gjennom etableringen av Lions Club Oslo i 11. mai 1949.  Sverige var aller først ute i Europa da Lions Club Stockholm ble stiftet i 1948.

I dag har Lions Norge fem distrikter og rundt 380 klubber fordelt rundt om i landet. 

Bli medlem

1954 - We Serve

Etter en internasjonal konkurranse blir et offisielt motto vedtatt: "We Serve". Forslaget ble sendt inn av D.A. Stevenson fra Ontario, Canada. Det var faktisk 11 medlemmer som sendte inn samme forslag, men Stevenson kom først. 

I Norge er mottoet oversatt med "Til tjeneste". 

1957 - Ungdom blir med

Mens Lions er åpen for engasjerte og samfunnsinteresserte voksne personer, er LEO et tilsvarende tilbud for ungdom og unge voksne.  Gjennom Leo kan unge engasjere seg og utføre frivillig arbeid i en organisasjon som er nøytral der de fleste andre ungdomsorganisasjoner har en klar ideologisk målsetting.

I dag er over 175.000 engasjert i frivillig arbeid gjennom LEO.  Det finnes over 7000 LEO-klubber i mer enn 140 land.

I Norge har LEO vært i en bølgedal de siste årene, men i Sandnes startet en ny Leo-klubb i februar 2020.  Ta gjerne kontakt med dem, vi ønsker flere unge voksne velkommen til vårt verdensomspennende nettverk av frivillige.

1958 - Kongelig beskytterskap

HKH Kronprins Harald blir Lions Norges høye beskytter. 

Ordningen med beskytterskap fungerer som en anerkjennelse av organisasjoer og arrangementer innenfor viktige områder av samfunnslivet. Normalt blir det innvilget beskytterskap for en periode på fem år. 

1966 - Lions Røde Fjær til Beitostølen

I 1966 gikk Lions i bresjen for en nasjonal innsamlingsaksjon for å oppfylle Erling Stordahl store drøm- et nasjonalt aktivitetssenter for funksjonshemmede på Beitosølen

2017 Melvin Jones

1925 Helen Keller

1930 den hvite stokken

1945 Lions og FN. Tegnekonkurransen og LDUN

1949 Lions til Norge

1956 We Serve

1958 Kongelig beskytterskap

1966 Lions Førerhundskole og Lions røde Fjær

1981 Den første HSU

1982 Tulipanaksjonen 

1988 Mitt Valg

1993 Øyehelse i Afrika

2005 Aid in Meeting

2010 Lions og Gates

2017 Lions feirer 100 år