Lions og Leos møter miljøutfordringer på lokalt og globalt nivå ved å plante trær, organisere resirkulering, sørge for rent drikkevann, plukke søppel og rydde. En sunn planet er grunnleggende for trivsel for alle.

 

Lions' miljødag 2020 er avlyst

Lions' miljødag 2020 er avlyst

Miljødagen er dessverre avlyst grunnet korona.

Les mer