En sunn planet er grunnleggende for et godt liv. Miljø er valgt som et av de aller viktigste globale formålene i Lions.

Både Lionsmedlemmer og og våre unge Leos møter miljøutfordringer på lokalt og globalt nivå ved å plante trær, organisere resirkulering, sørge for rent drikkevann, rydde bort søppel. Noen Lionsklubber velger å sette ut hvilebenker i parker eller ved utkikkspunkter, anlegger. Andre ivaretar turstier, badeplasser eller andre møteplasser utendørs. Det aller viktigste -  handling er bedre enn tusen gode tanker. 

I Norge - Lions Miljødag

I Norge samles Lions og andre frivillige til dugnad to ganger i året. I april og september arrangeres Lions Miljødag, og de lokale klubbene bestemmer selv hva de vil gjøre. 

Eksempler på aktiviteter for lokalmiljøet er å rydde strender for søppel, sette opp benker, rydde i parker og langs elver.  Ta kontakt med en klubb i nærheten av der du bor om du vil bidra!

 

Ressurser for Lions

Du finner materiell for gjennomføring på vårt intranett (Gnist). 

Filmen under er et eksempel på hva en Lions Miljødag kan være.