Lions Tulipanaksjon arrangeres 27. april 2024.

"Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne".

Den siste lørdag i april strømmer medlemmene i Lions ut på gater og torg med favnen full av vakre tulipaner. Lions Tulipanaksjon er en landsdekkende innsamlingsaksjon hvor pengene går til forebyggende arbeid for barn og unge. Dagen kalles også "Lionsdagen" ettersom vi da benytter muligheten til å fortelle om vårt frivillige arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

En god aksjon samler gjerne inn over 10 millioner kroner (netto).

Det er Lionsklubbene lokalt som står for salget. Mange steder arrangeres lokale arrangementer slik som konserter, mosjonsløp, stands på kjøpesenteret etc.

Mange bedrifter viser sitt samfunnsansvar gjennom kjøp av tulipaner og vaser som gleder både ansatte og kunder.

Hvis det å få blomster ikke er veldig viktig for deg, kan du støtte oss direkte gjennom modulen under. Tusen takk for din støtte!

Aktiv

Støtt

Her kan du bidra!

Lions Tulipanaksjon er en årlig, landsdekkende innsamlingsaksjon der pengene går til forebyggende arbeid for barn og unge.

PS: Når du betaler, vil du se at pengene går til Effektus AS, som er leverandøren av systemet vårt. Men vi lover - hver eneste krone går videre til kontoen for Lions Tulipanaksjon!

Hjertelig takk for ditt bidrag!

Aktiv

Støtt

Ansvarlig for innsamlingen

Hroar Thorsen

Kontakt ansvarlig

Pengene utbetales til:

Lions Norge

Orgnr.: 971 437 391

 

Slik brukes pengene

Helt siden 1983 har Lions hatt forebyggende arbeid mot rusmisbruk på sin nasjonale plan. Ettersom Lionklubbene kjenner sitt lokalsamfunn best, bestemmer de selv hvilke tiltak som skal motta støtte. Noen steder er det positive krefter innen motorsport som får støtte, andre steder arrangeres temamøter for barn, ungdom eller foreldre. Mange speidergrupper, kor, korps, sjakkgrupper og fritidsklubber får støtte, og ungdom inviteres gjerne til å søke om penger til sine prosjekter.

Noe av overskuddet fra aksjonen går til et sentralt fond, Lions Tulipanfond.
Inntil 75 % av aksjonens overskudd går til Mitt Valg.

Bli medlem

Lions Tulipanfond

Lions Tulipanfond støtter holdningsskapende aktiviteter for barn og ungdom. Fondet er et såkalt «matching grant». Prosjekter med kostnader opp til 30.000 kroner, kan støttes med inntil 50 %. Hvis kostnadene overstiger 30.000 kroner, kan fondet matche med inntil 25%. Søknader under kr. 5.000 behandles ikke. Søknad om støtte skal sendes i forkant av planlagt prosjekt eller aktivitet. Søknader må være innsendt senest 20. april og 20. oktober. 
 
Har du et godt prosjekt, ta kontakt med oss!

Mitt valg

MITT VALG er en del av det internasjonale programmet Lions Quest. Programmet er gjennomarbeidet og fleksibelt for holdningsskapende arbeid i barnehage, skole og idrettsmiljøer. Gjennom lekbaserte øvelser og refleksjon bygger barn og unge relasjoner, selvtillit og selvfølelse, som i sin tur gir mot til å ta gode valg.
Bli medlem