Nordisk samarbeidsråd (NSR)

Årets nordiske Lionstreff vil bli ett heldigitalt møte. Temaet er Lions globale mål sett i lys av FNs bærekraftsmål.  Møtet er åpent for alle, det er gratis å delta og gjennomføres lørdag 16. og søndag 17. januar. 

 

Detaljer

Dato lørdag 16. januar 2021
søndag 17. januar 2021
Kalender Kalender hjemmeside