Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Skedsmo

Forsiden > Viken > Skedsmo
Lions penger til barn og ungdom med funksjonsnedsettelser

Fra venstre Lillian Harvang og Anne Karin Haukaas fra LC Nedre Romerike og Odd Myhrer fra LC Skedsmo. Med gavebeviset daglig leder Espen Eriksson ved Asakavlastningssenter. Foto: Sigmund Karlsen

Lions penger til barn og ungdom med funksjonsnedsettelser

Kr 50.000 fra overskuddet ved LIONS kunstutstilling på Skedsmokorset 2018 blir gitt til Asak avlastningssenter. Pengene er tenkt brukt til opplevelser / aktiviteter for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser i Skedsmo kommune. Gaven gis av Lionsklubbene LC Skedsmo og LC Nedre Romerike og ble overlevert på et personalmøte 16.01.19 med daglig leder ved Asakavlastningssenter Espen Eriksson til stede

Barn med støttekontakter og / eller personlig assistenter og barn med avlastning på senteret kan med gaven få opplevelser de ellers ikke ville ha fått pga. at tilbudet koster for mye.

2019-01-16_Skedsmo_2

Tilstede ved overrekkelsen var også ansatte ved Asak avlastningssenter. Foto: Sigmund Karlsen