Bli oppdatert på Lions Førerhundskole

Bli oppdatert på Lions Førerhundskole

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 17.09.20. Oppdatert 18.09.20.

Kjære Lions venner.
Vi har nå opplevd et halvår med stor usikkerhet og mange nye og ukjente utfordringer. Korona-viruset har vist oss at vi lever i en usikker verden og denne gangen er vi blitt angrepet av en ukjent fiende. Og faren er på ingen måte over!

Pandemien har også gitt Lions Førerhundskole nye og krevende utfordringer. Vi har måtte stenge skolen for besøk. Likevel har vi klart å holde driften i gang. Vi har ikke kunnet ha elever på skolen, så samtreningene har foregått på de respektives hjemsted. Skolen har hatt en tett dialog med NAV for å finne måter å kunne gjennomføre en mest mulig normal trening av hund og bruker. Og dette har fungert godt. Så skolen har, selv i disse ekstraordinære tider, klart å levere hunder i henhold til plan og budsjett. Styret for skolen kan ikke få fullrost skolens ansatte godt nok for å ha klart dette.

Skolen har i dag 4 faste instruktører inkludert daglig leder samt 1 treneraspirant. Normal produksjon har vært å utdanne ca. 12 hunder i året. Dette utgjør 1/4 av det årlige behovet for hunder i Norge. Den nåværende avtalen med NAV innebærer imidlertid at vi kun skal levere 10 hunder i året. Dette skaper noen økonomiske utfordringer for skolen.

En av de største utfordringene for skolen har i de senere årene vært å skaffe valper. Det er blitt vanskeligere å kjøpe på det åpne markedet, samt at det er dyrt. Vi har derfor i større grad måtte basere oss på eget avl. Dette er også krevende da det stiller store krav til hunder som skal bli førerhund. Det er derfor mange av våre egne valper som ikke er egnet som førerhund, selv om de egentlig er flotte hunder. Det er derfor mange vi må avskrive. Selv om vi får noe igjen for disse ved salg, dekker det på langt nær de utgiftene vi har med dem frem til det kan skje.

NAV dekker en betydelig del av kostnadene knyttet til utdanning av førerhunder. Men alt dekkes ikke, slik at skolen har alltid og vil fortsatt være, avhengig av bidrag fra Lions-klubber. Støtte til blinde og svaksynte har vært et viktig satsningsområde for Lions helt siden 1925, så det passer jo det bra.

Det har det siste året vært fokusert på å ta igjen et omfattende etterslep på vedlikehold. Flere rom er nå pusset og fremstår langt mer presentable enn på lenge. Dette har vært mulig som følge av den betydelige støtte skolen får fra dere i klubbene. Nå har vi fokus på ytre vedlikehold. Her også har vi et meget stort etterslep.

Skolen har vært en riksaktivitet siden 1992 og var i mange år også før dette blitt oppfattet som et flaggskip i Lions Norge. Dette er vi stolte av og er bevisste på å holde dette i hevd.

Skolen leverer hunder over hele landet. Kanskje er det en hund i ditt nærmiljø som er levert fra Lions Førerhundskole? Hvorfor ikke da kontakte brukeren og invitere til et klubbmøte, så kan vedkommende fortelle om hva det betyr å ha en førerhund – hvordan det bidrar til en betydelig økt livskvalitet.

Mange klubber har gjennom årenes løp besøkt skolen. Dette er noe vi alltid har oppfordret til. Dessverre er vi nå ikke i stand til å ta imot besøk som følge av korona-epidemien. Så får vi håpe at denne snart er over.

Vi håper din klubb vil følge opp Riksmøtets vedtak om å støtte skolen. For klubber som har anledning, ville vi også sette stor pris på ekstra støtte for å kunne gjennomføre noe av det nødvendige utvendige vedlikeholdet!

Bidrag / støtte kan overføres til kontonummer:
9049.10.08287 Lions Førerhundskole

Vi benytter anledningen til å takke for all støtte skolen har fått opp gjennom årene, og håper denne interessen og givergleden fortsetter.

Vennlig hilsen
Jan Espen Thorvaldsen                                                                                                                                                                                                             
Styreleder 
Stiftelsen Lions Førerhundskole og mobilitetssenter