Distriktsmøte D104E og D104J | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J

Distriktsmøte D104E og D104J

Skriv fra påtroppende DG fra 1. juli 2019 og protokoll fra det konstituerende distriktsmøte for Distrikt 104 E, samt andre DM-papirer finner du her på topp. 

Tidligere dokumenter relatert til Distrikt 104 J finne dere i datoorden, med de siste dokumenter øverst. Her finner du blant annet  referat og møtepapirer til Distriktsmøte 2019  lørdag 6. april 2019 i Fredrikstad, samt eldre dokumenter.