Lions har etablert et sikkert senter for barn og ungdom i Bekaadalen i Libanon | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J
Lions har etablert et sikkert senter for barn og ungdom i Bekaadalen i Libanon

Lions har etablert et sikkert senter for barn og ungdom i Bekaadalen i Libanon

Det er mer enn 1.5 millioner syriske flyktninger i Libanon. 400 000 er barn og mange av dem har vært uten skolegang i flere år. Gjennom undervisning på Lions «Community Center Against Child Labour» får nå barn hjelp til å ta igjen det tapte.

Vårt første senter er nå i drift fra januar 2017 takket være støtte fra Lions-klubber, Lions katastrofefond, private med flere på i alt 3.3 mill. pr. april i år. Herav har 31 klubber i distrikt J til nå støttet prosjektet med hele kr. 400.000. Dette resultatet kan vi være enormt stolte av. Senteret vårt er et inngjerdet område med vakter og kan i dag ta imot 500 barn. Et viktig mål for senteret er å bekjempe barnearbeid og bevisstgjøre barns rettigheter.  

2017-06-07_Lions_Safe_Center

Sentret under bygging. Det består i dag av 8 hus som er isolert. Husene er plassert slik at solceller kan monteres på takene. Sentret er i dag knyttet til el. nettet

Grunnen til navnet «Safe Center» er at det finnes nesten 4000 mindre leire for flykninger spredt over et stort område i Bekaadalen. Det finnes ingen koordinert og organisering assistanse til disse 1,5 millioner menneskene. Barna sliter med traumer, barnearbeid og jentene blir giftet bort fra de er 14 år. Alt dette for at familiene skal overleve. 

Våre planer utvikler seg kontinuerlig og tiltrekker seg stor oppmerksomhet og «skryt» fra menighetene i Libanon og internasjonale organisasjoner. Senteret har derfor fått en helt annen og viktigere rolle for omgivelsene enn den første modellen hadde. Dette fordi senteret er svært synlig i nærområdene på grunn av materialvalg, komfort og kvalitet. 

Senteret tiltrekker seg som nevnt oppmerksomhet, og har hatt besøk av myndigheter og toppledelsen i ILO (internasjonale LO) - ledet av Guy Ryder. Han uttrykte under sitt besøk overraskelse over at Lions var den første organisasjonen som etablere et slikt senter, og at han var veldig imponert! Ryder sa også at vårt Safe Center var det mest komplette senter i den arabiske verden.

 

2017-06-07_Lions_Safe_Center_barn

Flykninger fra Syria med den riktige kompetansen underviser og driver barnehage i sentret

Vi forbereder nå barna på senteret for videre skolegang og for å sikre deres fremtid. Derfor er vårt neste skritt også å bygge en skole i Bekaadalen. Lions Norge er av Lions internasjonalt valg som det land som skal løse oppgaven i Libanon for vår internasjonale organisasjon. Vi trenger derfor videre all den støtte vi kan få.

Takk for innsatsen så langt. I utviklingen videre trenger vi alle støtte vi kan få. Behovet er enormt!

 

Les mer på Lions Norge om status og om hvordan du kan bidra

Lionsmedlemmer kan her lese om hvilke klubber i D104J som til nå har støttet prosjektet. Lesing krever at man først er innlogget.