Distriktsstyre og - råd | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J

Distriktsstyre og - råd

Kontaktinformasjon til medlemmer av distriktsledelsen / distriktsrådet (distriktsstyre, soneledere, fagsjefer) Lions-året 2018-2019 vises nå på topp sammen med årshjulet. Under vises siste daterte innkallinger og referater til rådsmøter, sortert i synkende datoorden. Distriktets handlingsplaner er samlet i eget menypunkt. Revidert Lov og arbeidsordning D104J finner du under menypunktet DistriktsmøteDe fleste øvrige offentlige dokumenter ligger ellers under menypunktet Offentlig medlemsinfo. Du kan søke på Sonenytt/Fagnytt. Se eget menypunkt. Gamle dokumenter er lagt i arkiv i dropbox.