Lions store globale innsamling – Campaign 100 – har høye mål | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Distrikt 104 H

Forsiden > Distrikt 104 H
Lions store globale innsamling – Campaign 100 – har høye mål

Lions store globale innsamling – Campaign 100 – har høye mål

CAMPAIGN 100 er den største innsamlingsaksjonen LIONS har satt i gang noensinne og har som mål å samle inn 300 mill. USD i en tre-årsperiode fra alle verdens lionsklubber. Denne kapitalen skal sørge for at LIONS har midler til internasjonalt hjelpearbeid i framtiden.

 

Bilde 1

LCIF er Lions Internasjonale Hjelpefond som finansierer hjelpearbeid med midler fra lionsmedlemmer og allmenheten.

LCIF har siden 1968 forbedre folks liv i hele verden, alt fra å bekjempe unødvendig blindhet til å kunne reagere på store katastrofer, gi verdifull sosial og emosjonell kompetanse til ungdom og mye mer.

 

Kjemp for Lions sine kjernesaker

Gjennom kampanje 100 vil LCIF utvide sin satsing på lokalsamfunn, og slik oppnå enda sterkere resultater på globalt nivå innen fokusområder syn, ungdom, katastrofehjelp og

humanitært arbeid. I tillegg vil LCIF jobbe for å redusere forekomsten av diabetes og forbedre livskvalitet for diabetikere. Det er  også fokus på forskning for å finne de med størst behov, og gode løsninger for de store utfordringer slik som sult, barnekreft og miljø, Her kommer pilotprosjekter inn i prosessen for å kunne utvikle bærekraftige, langsiktige programmer på lokal og globalt nivå.

Bli med i bevegelsen

Bilde 2

Bilde 3

Bilde 4

Bilde 5

En Power point presentasjon for klubbene finner du her :

Mvh
Roar Eng, LC Skiptvet - reng@online.no
LCIF distriktskoordinator